Намерете урок

Синдром на Даун и толерантност в обществото
Категория: Доброволчество, Здраве, Личностно развитие, Общност, Уроци Клас: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Този урок е разработен съвместно с Фондация „Живот със Синдром на Даун“ от Варна и цели да помогне учениците да осъзнаят, че това да си различен, не те прави по-малко достоен и с по-малко права в обществото. Занятието ще запознае учениците със Синдром на Даун и ще покаже различието през възможностите...

Филантропия – какво, къде, защо?
Категория: Филантропия Клас: 7

Учениците се изследват полето на филантропия в България чрез събиране на информация за работата на различни нестопански и благотворителни организации. Учениците развиват умения за проучване и анализиране на събрана информация. Запознават се с термина „мисия“ на една организация. Продължителност:  Едно занятие от 40 минути ...

Уважение и самоуважение
Категория: Личностно развитие Клас: 7

Учениците обсъждат и дават примери, илюстриращи смисъла на самоуважение и уважение към другите (какво представлява, как се изразява, към кого е насочено и пр.). Разглеждат връзката между неуважение, от една страна, и предразсъдък/предубеждение, стереотип, дискриминация и расизъм, от друга. Продължителност:  Едно или две занятия по 40 минути ...

Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Категория: Личностно развитие Клас: 7

Учениците ще обсъдят, че тормозът нарушава основните демократични ценности на човека. Учениците ще предприемат действия по въпроса за тормоза, като проучвания на различни групи и споделяне на резултатите и възможните им решения с другите.  Продължителност:  Две или три занятия по 40 минути ...

Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
Категория: Личностно развитие Клас: 7, 8, 10

Учениците се запознават със значението на понятията „предубеждение/предразсъдък“ „стереотип“ и „дискриминация“. Те разглеждат и обсъждат как се появяват и развиват предразсъдъците и стереотипите, какви видове биват, и какъв е техният потенциал да прераснат в дискриминация. Продължителност:  Три занятия по 40 минути ...

Празник на добротворците
Категория: Филантропия Клас: 7, 8

Учениците оценяват по изготвени критерии ефекта от конкретни филантропски дейности на местно и/или локално равнище. Подготвят и реализират събитие „Празник на добротворците” под формата на конкурс и церемония, на която ще бъдат отпразнувани добрите дела на местни, локални и/или национални филантропи („защитници на общото благо”). Учениците се ангажират с филантропска дейност...

План за действие за енергията
Категория: Природни ресурси Клас: 7

Учениците проучват и представят информация за предимствата и недостатъците на възобновяемите енергийни източници. Групите ученици изготвят план за застъпничество за стопанисването на енергия в общността. Продължителност:  Две занятия по 40 минути ...

На лъжата краката са дълги, ноктите остри, а езикът – отровен!
Категория: Личностно развитие Клас: 7

По време на това занятие учениците обсъждат различните типове лъжа и ги подреждат в зависимост от тежестта и вредата, която нанасят на другите. Продължителност:  Едно или две занятия по 40 минути ...

Истината и лъжата в политиката
Категория: гражданско общество Клас: 7

По време на това занятие се обсъжда отношението истина : лъжа в сферата на политиката. Учениците разсъждават по въпроса защо разчитаме политиците да са честни и почтени и защо на политиците това по-скоро трудно им се отдава. Продължителност:  Едно занятие от 40 минути ...

Гладната планета или с какво се хранят хората по света
Категория: Бедност Клас: 7

Учениците преценяват начина си на хранене и гледат снимки на семейства по света и храната, която ядат в продължение на цяла седмица. Чрез подобряване на осведомеността и в процес на дискусия, те виждат културните и регионални различия. Обсъждат здравето, разходите и разпределението на храната по света. Продължителност:  Едно занятие от 40 минути ...

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg