Намерете урок

Да помогнем на друг
Категория: Дарителство Клас: 1

Учениците изграждат взаимоотношения с група хора извън класната стая (от дом за възрастни хора, болница, център за дневни грижи, друг клас и т.н.), като изнасят представление и провеждат дискусия на тема „Да вярваш в себе си“. Продължителност: Три занятия по 40 минути ...

В помощ на другите
Категория: Дарителство Клас: 1

Този урок ще помогне на учениците да научат кои са основните нужди на човека, да разберат, че много хора по света не разполагат с необходимите средства, за да задоволят тези нужди, както и какви са причините за това. Учениците се насочват и насърчават да помислят как биха могли да помогнат на...

Аз дарявам
Категория: Дарителство, Уроци Клас: 1

Този урок въвежда или затвърждава определението за филантропия. На децата се дава възможност да видят, че филантропията е нещо, на което те са способни. Играта за изграждане на спомени стимулира децата да изберат различни начини да бъдат филантропи. Учениците се насърчават да направят съзнателно усилие, за да внесат подобрения в тяхната...

Когато сме ядосани
Категория: Уроци Клас: 1

Учениците се учат да се справят с чувството на гняв по позитивни начини, коeто e от полза за самите тях и за съучениците им. Продължителност на урока: 40 минути. ...

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg