Намерете урок

Традиции и дарителство
Категория: гражданско общество, Дарителство Клас: 4

Учениците се научават да разбират значението на думите, свързани с  филантропията/дарителството, както и важната роля на традицията за развитие на дарителството в общността и гражданското общество като цяло. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

Да правим добро, за да се чувстваме добре
Категория: Дарителство, Общност Клас: 4

Този урок въвежда определение на понятието „дарителство“ и обяснява колко важна е то за общността и какво е въздействието му върху нея. Продължителност: Едно занятие от 40 минути ...

Възпитание в съпричастност и разбиране
Категория: Дарителство, Личностно развитие, Общност Клас: 4

Целта на този урок е обучение в съпричастност, което да подобри разбирането от страна на учениците за възможните нужди, дефицити и нагласи на част от останалите хора в обществото. Обучението трябва да помогне учениците да осъзнаят колко е важно да се отнасят с уважение към възрастните. Това приятелство ще обогати живота...

Професии в служба на хората
Категория: Дарителство Клас: 1, 2, 3, 4

Учениците ще помислят и предлагат идеи за професии, които са част от всяка общност. На учениците ще им бъдат представени понятията професия със „стопанска“ и „нестопанска“ цел в общността. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

Помощ при бедствия – можеш да разчиташ на мен!
Категория: Дарителство, Доброволчество, Пари, бюджет, управление на средства Клас: 2

Урокът представя пред учениците възможностите за оказване на помощ при природни бедствия. Урокът продължава темата за управление на лични средства, като поставя акцент върху оказване на подкрепа на пострадали при бедствия. Продължителност: Едно занятие от 40 минути ...

Храна за благотворителност
Категория: Бедност, Дарителство, Доброволчество Клас: 2

По време на този урок учениците изработват рекламен плакат за кампания за продажба на закуски с благотворителна цел. Учениците разработват писма, с които търсят помощ от доброволци за събитието, което организират. Продължителност: Две занятия от 40 минути. ...

Най-добрият ден!
Категория: Дарителство Клас: 6

Учениците разсъждават как обичайно прекарват един почивен ден. Те планират как да го прекарат, като заменят обичайните рутинни задачи с дейности в нечия подкрепа и благотворителни проекти.  Разглеждат ползите и „цената на избора“, свързани с  това да пожертваш свободното си време в името на общото благо/ на другите.  Продължителност: Две занятия по ...

Сандвич на класа
Категория: Дарителство Клас: 2

Учениците си сътрудничат при изпълнението на общ за класа проект – приготвяне на сандвич. Всеки от тях трябва да донесе по една съставка за сандвича. Продължителност: Две занятия от 40 минути. ...

Да помогнем на съседите
Категория: Дарителство, Уроци Клас: 2

Децата работят заедно, за да направят пачуърк от хартия, който да покаже силните страни на групата, за да се направят някакви подобрения в квартала. Учениците разсъждават и дават предложения за техните лични възможности, както и за нуждите на общността и изготвят план на проект в полза на хората в квартала. Продължителност: Едно...

Да помогнем на децата в нужда
Категория: Дарителство, Уроци Клас: 2

Учениците ще разграничават желанията от нуждите. Учениците научават разликата между желания и нужди, като извършват дейност, при която трябва да определят дали стремежът към вещите са желания или нужди. Децата ще научат, че има хора, които не могат да посрещнат основните си нужди. Учениците ще стигнат до консенсус за общественополезен проект...

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg