Добри практики

Ученици от Вършец: На насилието трябва да се противопоставяме всеки ден

Последната сряда на месец февруари се отбелязва като Международен ден на розовата фланелка в много учебни заведения по целия свят.

От няколко години по традиция възпитаниците на СУ „Иван Вазов“ – град Вършец организират кампания против тормоза в училище, напомняйки на всички, че на насилието можем и трябва да се противопоставяме, че трябва да сме единни и смели, че всеки човек е важен и да се потъпква достойнството му е непростимо.
Обличайки тениските, цветът на които според психологията на цветовете символизира доброта и обич, децата представят своята позиция и вдъхват на всички вярата, че толерантност и разбирателство, добронамереност и търпение, трябва да... Научи повече

Визуализирай прочетеното

Групирайте учениците по 4-5. Раздайте на всяка група голям лист хартия и текст за четене: конкретна страница от учебника, тема от урока или научна статия. Дайте достатъчно време на учениците да прочетат и обсъдят текстовете. Групата изобразява на листа обобщената информаци от прочетения материал.

Визуализацията може да включва рисунки, кратък комикс, таблица, линия на времето, мисловна карта, асоциации, графики и т.н. Изискването е да не е само текст.

След това всяка група представя пред класа своя продукт.

Наблюдавайте групите и начините на взаимодействие между учениците. Насърчавайте активното общуване.

Бихте могли да възложите и индивидуално задание. Така всеки ученик ще може да структурира информацията според своите... Научи повече

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg