Проектът

За проекта

Научи се да даряваш

Learning to Give , или "Научи се да даряваш" е концепция за преподаване и практикуване на основните принципи на гражданското участие и дарителство в училищата, интегрирана в общата училищна програма. Основоположник на идеята е американската организация Learning to Give, която успешно е въвела програмата в училища в САЩ и работи активно за утвърждаване на модела повече от десетилетие. Български дарителски форум (БДФ)  разработи  проект за въвеждане на програмата като част от общата учебна програма в български училища, който за пръв път влезе с адаптирано съдържание през  учебната 2016/2017 година и продължава работа и до днес. Основната цел на проекта е развиване на културата и средата за споделяне и даряване, чрез формиране на знания  за личностно развитие и емпатия и в частност за дарителството и придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи сред учениците. Партньори на проекта са учители и съответно – училища, които вярват, че могат да образоват децата в основните правила и принципи на активното гражданство и в грижата за другия, която е основата на филантропията. Към момента в програмата са участвали 24 учителя от 20 училища в 16 населени места. Предстои през новата учебна година (2018/2019) учителите са вече 37 от 29 населени места в страната, като по този начин програмата ще обхване пряко над 1000 деца. Проектът има писмо за подкрепа от Министерството на образованието и науката. Български дарителски форум е членска организация, която представлява и подпомага големите дарители в България. Форумът обединява благотворителни фондации и социално отговорни компании, които подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg