Да мислим за пари и цели

15.04.2018

Урокът е насочен към финансовата грамотност на учениците- поставяне на цели и постигането им, харчене и спестяване, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели и начините за постигане.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

Занятието беше предвидено за два часа, като първият премина като бинарен урок с участието на г- жа Ценка Цонева- Масълска- преподавател по икономически дисциплини в ПГСС „ Н. Пушкаров”.За първия час г- жа Цонева бе подготвила мултимедийна презентация на тема „ Да мислим за пари и цели”. Предварително бе възложила и на ученици да подготвят презентация с тяхно виждане по темата. След като изгледахме двете презентации, г- жа Цонева насочи вниманието към т. нар. импулсивно харчене и причините за него- особености на човешката психика, рекламите, бликащи от медиите и т.н. Поговорихме и за последствията от това импулсивно харчене. Следващото обсъдено понятие бе „стимули”- положителни (ползи) или отрицателни (разходи) фактори, които влияят на хората. Ако човек разбира каква е ролята на стимулите при всяко потенциално решение, това може да му помогне да взема по-добри решения. Учениците дадоха примери за някои положителни и отрицателни стимули (оценки, правила, награди, наказания, стипендии). На отправения към тях въпрос: Какви могат да са стимулите, които мотивират хората да бъдат или да не бъдат филантропи?” те отговориха, че повечето стимули са положителни- чувстваш се полезен, направил си добро, но има и отрицателни- трябва да положиш доста усилия, да отделиш от времето си, често от парите си. Второто занятие започна с работа върху индивидуални работни листи. Учениците трябваше да впишат свои три най- важни цели към момента, както и начините, по които смятат, че ще ги постигнат- чрез труд, спестяване, определяне на приоритети. След това ги прочетоха и обсъдихме че целите за спестяване могат да бъдат краткосрочни, средносрочни или дългосрочни в зависимост от това за какво спестяват и колко спестяват всяка седмица, месец или година( за чанта, кола, образование или жилище). На дъската начертах таблицата от Приложение 2, която попълнихме заедно. Темата за поставените цели и изпълнението им се оказа много важна за единадесетокласниците. Те разбраха, че големият път започва с малката крачка, че е важно да си упорит, а поставените цели- разумни.

 

Галерия

Да мислим за пари и цели
Да мислим за пари и цели
Да мислим за пари и цели
Да мислим за пари и цели
Цели на проекта

 • Повишаване на финансовата грамотност на учениците
 • Участие в дискусия относно целите и използването на парите
 • Придобиване умения за целеполагане в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план
 • Дефиниране ползите от поставянето на цели и ангажирането с тях
Използвани материали

 • Мултимедиен проекторБяла дъскаМаркерРаботни листиПриложение 2
 • Мултимедийни презентации
 • Бяла дъска
 • Маркер
 • Работни листи
 • Приложение 2

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg