Да направим проект в полза на общността

28.06.2018
Клас: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Учениците ще преминат през процеса на идентифициране на потребностите на общността и вземане на решения въз основа на неотложността на потребностите. Учениците ще преминат през процеса на планиране, ще разработят и изпълнят собствени проекти в полза на общността. Ще направят оценка на разработения проект с помощта на таблица за оценяване и дискусия на проектите. Продължителност: 4 - 5 занятия по 40 мин.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Красимира Кирчева
Цели на проекта

 • Да разбират понятията филантропия, доброволчески проект и доброволчество през планирането и изпълнението на проект, който е в полза на местната общност;
 • Да планират доброволчески проект за местната общност;
 • Да анализират качествата на практически насочен доброволчески проект;
 • Да опишат стъпките за развиване на успешна благотворителна дейност.
 • Да разработят доброволчески проект;
 • Да участват в изпълнението на планирания доброволчески проект;
 • Да направят оценка на проекта, като използват различни източници.
Използвани материали

 • Работен лист за оценка на местните потребности и Работен лист за план за действие (Приложение № 1 и 2);
 • Дъска;
 • Бележки на преподавателя относно качествен учебен доброволчески проект (Приложение № 3);
 • Примерни доброволчески проекти(Приложение № 4);
 • Образец на проектно предложение (Приложение № 5);
 • Таблица за оценяване на представянето на проектните предложения (Приложение № 6);
Работа вкъщи

Преподавателят би могъл да помоли родителите да се включат в плана за действие в общността. Това е отличен начин за привличане на родителите за партньори в учебния процес.

Подготовка на преподавателя 

Преди началото на занятието прегледайте „Бележки на преподавателя относно качествен учебен доброволчески проект” (Приложение № 3). Не пропускайте да включите описаните елементи, които водят до успешен доброволчески проект, в общата дискусия и процеса на взимане на решения.

Описание на проекта

Проектът се реализира в 5 часа като първия бе на 01.06.2018 година.
В първия час направихме дискусия относно промяната, която младите провокират в обществото с действията си. В началото малко несигурни в себе си учениците смятаха, че са способни да променят нещо, но то няма да е глобално. След това разделихме класа на 3 групи и всяка трябваше да обмисли от какво се нуждае общността в училище, в града и в общината. Обсъдихме до колко е възможно да се осигурят ресурси и да се покрият необходимостите, които групите предложиха след като учениците попълниха Приложение 1. Сред предложенията имаше идеи за парк за кучета, лятно кино, автомат за рециклиране на пластмасови бутилки, открити уъркшопове за малките през лятната ваканция. Учениците осъзнаха, че идеите не са трудно осъществими. За домашно трябваше да обсъдят с родителите си идеите и да съберат информация за хора, които биха помогнали за реализирането им.
Вторият час обсъдихме нещата, които учениците бяха дискутирали с родителите си. За всички идеи имаше информация кой би ни съдействал и как да ги реализираме, но във всичките случаи ни трябваха повече доброволци. Тогава единодушно решихме, че ще започнем промяната от училище защото като покажем на останалите, че няколко човека можем да създадем предпоставки за по-добра среда за всички ще привлечем съмишленици за по-мащабна акция. Прочетохме заедно Приложение 4, след което учениците попълниха Приложение 2. Всички предложения се въртяха около да помогнат на останалите да научат нещо по интересен начин и с помощта на съученици. Една от идеите бе за изграждане на зоокът в училище, където учениците ще могат нагледно да научат повече за флората и фауната. Екипите споделиха на дъската идеите си и свихме кръга до по един проект от отбор.
През третия час всеки екип трябваше да попълни Приложение 5 и да защити своята идея пред другите. За оценка на всеки проект учениците използваха Приложение 6. Трите проекта, които се обособиха бяха за изграждане на зоокът в училище и провеждане на часове за учениците от 1 до 4 клас водени от участниците в програмата „Научи се да даряваш“; организиране на лятно кино и уъркшопове в училище през лятната ваканция и изрисуване на училищните стълби.  Съгласно Приложение 3 преценихме, че най-качествен ще е проекта със стълбите – изписване на калориите, които се горят при изкачването на стълбите до 4 етаж в среден и горен курс и изписване на таблицата за умножение в начален курс.
Гласът на младите: Учениците знаеха от свои съученици, че най-неприятното им нещо бе изкачването на 4 етажа всяко междучасие (включително и от учениците от 8 клас, чиято стая също е на четвъртия етаж), така че имаха информация от бенефициентите, че имат необходимост от мотивация.
Академични резултати: Учениците използваха познанията си от часовете по математика в помощ на по-малките, които определено срещат затруднения с таблицата за умножение.
Потребности на общността: Нуждата от мотивация за движение на учениците от 5 до 12 клас и за изучаване на таблицата за умножение на учениците от 1-4 клас бе задоволена. Учителите също го сметнаха за много далновидно и провокиращо.
Оценка: Идеята бе оценена не само от техните съученици, но и от учителите и персонала в училище, които активно ги аплодираха за креативността.
Празнуването: Поканена е местната телевизия да отрази проекта.
В четвъртия час се организирахме и разпределихме ролите си. Отговорници за разграфяването на стълбите, за изработването на шаблоните, за набавянето на необходимите материали и за реализирането на проекта. Проучихме терена и уведомихме училищното Ръководство за деня и времето на осъществяване на проекта. Направихме и набавихме необходимите материали за реализирането.
Петият час бе за да обсъдим резултатите. Сега вече уверени в себе си учениците анализираха подготовката, организацията и реализацията на проекта. Решихме да изработим речник на термините свързани с филантропията и дарителството за всеки клас! Към него ще върви малка брошура с дейностите на класа по проекта „Научи се да даряваш“ и финалния проект за учебната 2017/2018 г.

От коментарите в час

Лора Петрова: „Супер се получи“
Виктория Тодорова: „Прекрасно просто … като за корица на списание“

Галерия

Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg