Да направим проект в полза на общността

11.05.2018

В този урок учениците се учат да идентифицират проблеми на общността и да осъществят доброволчески проект в нейна полза.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Виолета Тачева
Цели на проекта

 • Основната цел е учениците да осмислят понятията филантропия, доброволчески проект и доброволчество през планирането и изпълнението на проект, който е в полза на местната общност.
 • Те трябва да развият умения за планиране на доброволчески проект за местната общност;
 • да демонстрират организаторски умения (подготовка, реклама, изпълнение на проекта);
 • да анализират качествата на практически насочен доброволчески проект.
Използвани материали

 • флипчарт
 • работни листи
 • мултимедия
 • информационни флаери
Библиография

 • указанията по темата от сайта на "Научи се да даряваш"
Описание на проекта

Темата беше разработена в рамките на пет учебни часа.

Първият час беше посветен на дискусия „Могат ли младите хора да внесат промяна в общността?“. В началото коментирахме какво означава „общност“, „местна общност“, „ученическа общност“, като се опитахме и да очертаем границите на тези понятия. Моите ученици стават все по-добри при подобни общи разговори: сядаме в кръг, редуваме се при изказване на мнения, изслушваме се (нещо което преди не успявахме да постигнем), репликите са спокойни и по същество, няма грубости и лични нападки. По време на дискусията имахме „стенографи“, които попълваха работен лист за избор на местните потребности. Това също е важно умение: да обобщиш едно изказване и да отделиш същественото, което да отразиш върху белия лист. В резултат имахме дефинирани следните потребности на общността, на които бихме могли да отговорим: повече спорт и туризъм за младите, грижа за бездомните животни, организация на бизнес среда (за да останат повече млади хора в града ни).

През следващите два часа по темата наш гост беше Марго Симеонова, доброволец от местната НПО „Промяната в теб“.  Тя, с помощта на двама помощника, младежи от Испания и Гърция, разказа за целите на НПО. Проектите на „Промяната в теб“ са популярни сред учениците, много от тях са се включвали в различни дейности. Получи се много разгорещен разговор, пълен с примери от дейността на НПО и училището. Учениците от класа уверено работеха с понятията „дарителство“, „доброволчество“, „в полза на общността“. Марго Симеонова разказа технологията на планиране, защита и изпълнение на един доброволчески проект. С помощта на учениците тя разгледа всички компоненти, необходими за добрата реализация на един проект и окачи на флипчарта обобщаващи флаери (цел, ресурси, партньори, реклама и т.н.).

След това учениците, разделени на групи, работиха върху предложения за доброволчески проекти. След определеното време говорители на отделните групи представиха своите идеи: колоездачен поход, разходка във високия Балкан, организитране на обучение за скаути, „Подай лапа“ в защита на бездомни животни, организиране на производство на „полезен шоколад“ и др. Времето стигна за кратък анализ на тези идеи от гледна точка на възможности, ограничения, финанси, необходимо време и т.н., за да се прецени доколко реалистично е изпълнението на съответния проект.

Четвъртия час по темата беше посветен на изписването на проектните идеи по определения образец. Спряхме се на три проекта, които според учениците са реално изпълними. В края на този час, чрез мултимедийния проектор на екрана беше показана таблицата за оценяване и коментирахме всички критерии за оценка на нашите предложения.

Петият час беше за реализацията на проекта: обучение в скаутски умения. Използвахме наша учебна екскурзия до Центъра за извънкласни дейности и занимания по интереси в с. Байкал, община Долна митрополия. Тази база нашето училище редовно използва за практическо обучение по природни науки, астрономия, екология, изкуства и др. Този път, с помощта на любезния ни домакин г-н Иво Джокин,  отделихме време и за нашия проект. Гледахме кратка презентация за опасностите в гората, учихме се да се ориентираме по Слънцето и звездите, наблюдавахме с бинокли и далекогледи околността, организирахме си забавно състезание, правихме огнище и лагерен огън, приготвяхме храна при полеви условия.

Галерия

Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg