Да правим добро, за да се чувстваме добре

09.10.2018
Клас: 4

Този урок въвежда определение на понятието „дарителство“ и обяснява колко важна е то за общността и какво е въздействието му върху нея. Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект:
Описание на проекта

Темата не е нова за учениците. За да припомня познати неща от миналата година, изгледахме видео клипа на Time Heroes: https://www.youtube.com/watch?v=U_J0Ml44dLY

Написах на дъската „дарител“ и припомнихме какво би могъл да даде човек на другите, ако иска да помогне- средства, време, знания и умения. Попитах ги знаят ли имена на дарители от града. Всички в един глас започнаха с „Хаджи Генчо“, дарителя и основателя на нашето училище. Припомнихме си накратко каква е неговата история и как се е родила идеята му за построяване на училищна сграда. След това им казах името Тома Васильов. Повечето не го бяха чували, на другите им звучеше познато, но не знаеха нищо. Тогава им разреших да „пуснат телефоните в действие“ , за да видим кой пръв ще намери информация в интернет. Така учениците откриха, че Тома Васильов е родом от Тетевен, бил е народен представител, дарител, днес има фондация в града на негово име.

Думата „фондация“ беше следващата отправна точка за търсене. На всеки чин дадох по един тълковен речник със задачата кой пръв ще открие значението на тази дума. Записахме го на дъската.

Отново поговорихме за това защо е важно да помагаме, как се чувства човек, след като е направил добро дело. Показах им книгата от миналата година, където всеки един  от тях беше споделил в какво е добър и как може да дари  знание, умение или време на друг. Записахме новите желания за даряване на децата за тази година. А като обща цел си поставихме да помогнем на едно ново момиче в класа, което дойде през септември, но все още не може нито да чете, нито да пише.

От коментарите в час

Когато обявих темата в началото на часа, бях приятно изненадана, когато едно от децата каза: „Сещам се, миналата година имахме гост, който ни каза, че „каквото посееш, това ще жънеш“.

Цели на проекта

 • Формиране на знания за понятието „дарителство“, като споделяне на време, умения и средства за общественозначими каузи;
 • Формиране на умения за разпознаване дейността на дарителите/благотворителите;
 • Формиране на умения за доброволчество и дарителство;
 • Формиране на умения за онагледяване и разпространение дейността на дарителите.
Използвани материали

 • лаптоп, мултимедия
 • Бяла дъска, маркери
 • тълковен речник
 • мобилни телефони

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg