Доброволчеството – защо е толкова важно?

04.11.2018

Хермина: " Имате богатство от умения, които могат да се впрегнат в нещо хубаво"

Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Александрина Георгиева
Описание на проекта

На гости ни беше нашия ментор Хермина Емирян, която започна урока с въпроса“ Какво е доброволчеството“. Учениците, малко притеснени, дадоха плахи отговори. Хермина ги предразположи да се отпуснат като им организира игра, написвайки на дъската от едната страна „организации със стопанска цел“  и на другата страна „организации с нестопанска цел“ и ги помоли да отидат до дъската, като застават от тази страна на дъската , чиято характеристика отговаря според тях на съответната организацията. Имаше много движение и различни мнения, но всички бяха единодушни на характеристиката „разчита на участие на доброволци“ и застанаха до  „организации с нестопанска цел“.

След това обсъдихме каква е целта, какво получаваме и какво намираме от доброволческия труд. Хермина ги попита в какво са добри и записа отговорите им на дъската: четене, рисуване, спортуване, правене на морски възли, писане на любовни стихове, правене на видео клипове и много други. Хермина обобщи, че имат богатство от умения, които могат да впрегнат в нещо хубаво. Предложи им да направят видеа за различни каузи. Постави им задача да проучат една добра мисия да я обсъдим и направим нещо смислено и голямо.

Следващите два часа обсъдихме това, което бяха проучили децата и заредени с много идеи стигнахме до решението първо да посетим дома за възрастни хора „Гергана“ във Варна и да направим видео клип.

Завършихме с мнението, че трябва  да се стремим не да сме успешни, а да бъдем полезни!

 

 

От коментарите в час

Доброволчеството това е да даря добро.

Чрез доброволческия труд намираме кой си ти.

Доброволчеството, е когато някой прави нещо безвъзмездно.

Чрез доброволчеството осъзнаваме света.

Галерия

Доброволчеството – защо е толкова важно?
Доброволчеството – защо е толкова важно?
Доброволчеството – защо е толкова важно?
Доброволчеството – защо е толкова важно?
Доброволчеството – защо е толкова важно?
Цели на проекта

 • • сравняват и съпоставят организации със стопанска и нестопанска цел;
 • • идентифицират и формулират ролята на доброволчеството в организациите с нестопанска цел
 • • проучат и изследват защо хората стават доброволци
Използвани материали

 • маркер
Работа вкъщи

Да проучат една добра мисия и да я напишат.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg