Филантропия – какво, къде, защо?

21.10.2018
Клас: 7

Учениците се изследват полето на филантропия в България чрез събиране на информация за работата на различни нестопански и благотворителни организации. Учениците развиват умения за проучване и анализиране на събрана информация. Запознават се с термина „мисия“ на една организация. Продължителност:  Едно занятие от 40 минути

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Албена Цветкова
Описание на проекта

Урокът започва с встъпителна лекция за припомняне на основните понятия филантропия и дарителство:

Филантропия – любов към човека и към човечеството, изразявана и под формата на благотворителност.

Дарителство – акт, при който нещо, което се дава с благотворителна цел.

Като филантроп се определя човек, посвещаващ свои пари, а също време, усилия и репутация, за благотворителни цели, преди всичко като алтруистично действие. Следва изброяване на известни личности, които влагат голяма част от своите средства за подпомагане на останалите, а именно – Джон Рокфелер, Андрю Карнеги, Жан Пол Гети, Джордж Сорос и Бил Гейтс (САЩ) и българите Евлоги и Христо Георгиеви, дарили голяма част от състоянието си за създаване на първото висше училище в страната и Ненчо Палавеев – „Благодетеля“ от Копривщица.

Следва паралел между понятията организация със стопанска и нестопанска цел.

Учениците са запознати с известни в страната нестопански организации, които работят с национален обхват и имат широка публичност. Въвежда се понятието „мисия“, като главна цел на дадена организация. Мисията дава представа какво представлява самата организация, в името на какво съществува и какво е нейното специфично, уникално място сред другите организации. Учениците, разделени на групи, получават задача сами да проучат в Интернет мисията, целите и дейностите на познати за тях организации, като попълнят предварително подготвени таблици. С готовите материали изготвят табло по време на заниманията по интереси в ЦДО с помощта на възпитател, г-жа Таня Славомирова. Децата се спират на познати за тях с дейността си нестопански организации – БДФ, Български фонд за жените, ФРГИ, Тръст за социална алтернатива, Фондация „Лале“, Фондация „Партньори България“, но проявяват интерес и към дейността на непознати такива – Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.

Учениците поставят и начало на ежегодната кампания „Жълти стотинки“ на Сдружение „Съзидание 2012“ чрез разлепване на табла и раздаване на брошури.

Занятието завършва с обобщение, че полето на филантропията е всеобхватно в отговор на нуждите и подкрепата за развитие в различните социално-икономически и екологични сфери на обществения живот.

От коментарите в час

„Да си дарител днес в България не е лесно, защото сме бедна държава. Следователно, за да си такъв, се изисква голямо сърце.“

„Нашите дарители Тара и Адам радват децата не толкова със съдържанието на коледното чорапче, колкото с вниманието си към тях.“

„Не е важна стойността на жълтата монета, а малкият жест, който ще направи много деца щастливи.“

Галерия

Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Филантропия – какво, къде, защо?
Цели на проекта

 • Учениците ще подберат пет различни благотворителни организации, които да проучат
 • определят мисията на всяка от петте избрани организации
 • сравнят и съпоставят петте различни сфери/каузи
Използвани материали

 • списък на потенциални благотворителни организации, които да се проучат (вижте Приложение № 1)
 • компютри с достъп до интернет и/или печатни материали от различни организации, предоставящи услуги
 • дъска, листове/постери, маркери и други материали, които учениците да използват за представянето
Работа вкъщи

Попълване на предварително раздадени таблици с графи „мисия“, „цел“, „дейности“ на неправителствени организации.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg