Герои и знаменитости

09.10.2018
Клас: 4

Урокът ще помогне на учениците да разберат разликата между герои и знаменитости. Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Ирена Мицковска
Описание на проекта

Записах заглавието на дъската и помолих децата да запишат на лист пред себе си името на човек, който е герой за тях, и две причини, защо смятат така. Маркирах отговорите им на дъската. Лично аз останах малко изненадана, че всички бяха посочили хора от семейството, предимно „мама“. Следваха „мама и тате, батко, баба, сестра ми. Доводите им бяха също сходни- грижи се за мен, помага ми, изслушва ме, окуражава ме, успокоява ме, иска да успея  и т.н. Тук едно от момчетата спомена името на Меси и аз го помолих да погледне отново заглавието на урока и да помисли дали трябва да е в тази група или да го запишем малко по- късно.

После помолих учениците да разширят кръга от хора, да помислят по- обширно, за града, за страната- има ли хора- герои, които всички припознаваме като такива. Тук списъкът беше огромен, записах само някои- революционери, владетели, книжовници.

Накарах ги да помислим кое е общото между двете групи герои- тези от семейството и тези, които цялата страна познава и тачи. Децата бързо се ориентираха- правят го, без да мислят за себе си, а за тези, които обичат; не търсят слава; не искат възнаграждение; правят го от обич…

След това направих кратък списък на хора, които за тях са знаменитости- изброяваха спортисти, певци, актьори… Обсъдихме факта, че за повечето от тях това е професия, те получават съответно заплащане. Хубаво е, когато те също правят дарения, защото така хем помагат, хем дават добър пример на своите почитатели.

Накрая направих малка игра- викторината от Приложение 1 бях разрязала на отделни ленти, общо 16- 8 думи и техните дефиниции. Шестнадесет деца получиха по едно листче. Те трябваше да се движат свободно в стаята и да намерят своята половинка. Тези с думите нямаха право да говорят, а само да кимат положително или отрицателно. А тези с дефинициите трябваше да ги прочитат, докато намерят партньора си. Накрая прочетохме определенията пред целия клас.

От коментарите в час

А днес дали някой би умрял за България?

Галерия

Герои и знаменитости
Герои и знаменитости
Герои и знаменитости
Герои и знаменитости
Герои и знаменитости
Цели на проекта

 • Формиране на знания за разграничение между герои и знаменитости;
 • Формиране на умения за използване на думите герои и знаменитости правилно.
Използвани материали

 • бяла дъска, маркер
 • герои и знаменитости – речникова викторина (вж. Приложение 1)
 • тетрадки, химикалки

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg