Глас за кауза! Доброволчеството през обектива на медиите

12.05.2018

Учениците имаха възможност да се срещнат с представители на местните медии и на националните медии. Въпросите и темата и на двете срещи бяха свързани с темите кауза, застъпничество, социална ангажираност и социална промяна. Двата часа протекоха в дискусии как могат медиите да помогнат за внасянето на промяна и повлияването за промяна и каква е тяхната роля за разобличаването на социалната несправедливост.

Изтегли проект
Оцени проекта
  • Custom Full
  • Custom Full
  • Custom Full
  • Custom Full
  • Custom Full
  • Custom Full
  • 0/6
  • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Красимира Кирчева
Цели на проекта

  • Учениците ще разберат през опита на медии и представители на неправителствени организации как се застъпва за кауза
  • Учениците ще научат какво е кауза, застъпничество, социална ангажираност, социална промяна и как медиите влияят на обществото
Работа вкъщи

Преди срещата с представителя на местните медии, учениците трябваше да се запознаят с термина „социална несправедливост“ и да си подготвят примери за истории, в които медиите са насочили вниманието и за които застъпниците за социална промяна са предприели действия впоследствие, както и да помислят как могат медиите да помогнат за внасянето на промяна и повлияването за промяна.

Описание на проекта

Урокът се проведе в 2 часа, на 09.03.2018 и на 27.04.2018 г..

На 09.03.2018 г. гост в часа бе Любомира Петрова – журналист с 8 години стаж в местната кабелна телевизия, а по настоящем Секретар на Община Свищов, което и дава пряк опит в работата с НПО-та.

Предварително й бяха изпратени въпросите, по които ще се проведе дискусията, а именно: Защо медиите избират определени истории, а други не? Кой избира какво да отразява и как се избират историите? Каква е ролята на медиите за разобличаването на социалната несправедливост? Какви примери има на проблеми и истории, към които медиите са насочили вниманието и за които застъпниците за социална промяна са предприели действия впоследствие? Как могат медиите да помогнат за внасянето на промяна и повлияването за промяна?

Часът започна с обща информация какво представлява професията журналист и какви са основните принципи и морални норми, които медиите трябва да спазват за коректно и безпристрастно отразяване на събития и каузи.


 

Учениците споделиха информацията, която бяха подготвили на тема „Социална несправедливост“ и конкретни примери от региона, които са били отразени от журналистката. Обсъдиха как местните организации са реагирали, какви мерки са се взели и как медиите помагат в такива ситуации. Изключително интересно им беше как журналистите подбират информацията, която да бъде водеща във новините и как намират източници, които да са достоверни. А голяма част от учениците настояха за конкретни примери как НПО и граждански организации са успели да променят нещо в следствие на репортаж от местната телевизия и дали водещата и журналист Любомира Петрова се е изкушавала да вземе страна.

Тъй като каузите в нашия район не са толкова големи, а наличието на НПО сведено до минимум, се включихме в конкурс и поканихме журналист на национална медия.

На 27.04.2018 г. в училище гостува журналистката на Nova Телевизия – Генка Шикерова. Предварително й бяха изпратени същите въпроси, но този път каузите и историите бяха на национално и международно ниво. Изборът именно на този журналист бе и поради факта, че тя е разследващ журналист т.е. човек, който търси социални несправедливости и се опитва да ги поправи.

Всичката информация от репортажите отразяващи военните действия в Афганистан до битката за осъждането на Бърза помощ в България бяха изключително интересни за учениците, но въпросите им бяха главно насочени към това „Как е възможно да променим нещата и кой има тази власт?“, „Как медиите решават на коя кауза да дадат гласност?“ и „Защо всички медии предпочитат да излъчват лоши неща вместо добри дела?“

И двете срещи приключиха с обнадеждаване на младите, че именно те са хората, които могат да променят и правят света по-добър, само трябва да имат смелостта да повярват в себе си и да действат, а медиите да бъдат тяхната пътеводна светлина и източник на информация.

Галерия

Глас за кауза! Доброволчеството през обектива на медиите
Глас за кауза! Доброволчеството през обектива на медиите
Глас за кауза! Доброволчеството през обектива на медиите
Глас за кауза! Доброволчеството през обектива на медиите
Глас за кауза! Доброволчеството през обектива на медиите
Глас за кауза! Доброволчеството през обектива на медиите

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg