Кой работи за организациите с нестопанска цел?

24.06.2018
Клас: 8

Учениците ще разберат за различни възможности за работа в нестопанския сектор и ще идентифицират хората от общността, които работят в такива организации.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Красимира Кирчева
Описание на проекта

Урокът се проведе в три часа.
В първите два часа учениците се запознаха с понятията „стока“, „услуга“, „човешки капитал“, „капиталово оборудване“ и „природни ресурси“.
Генерираха идеи и обсъдиха възможности за работа в местните институции. Децата не знаеха каква е същността на НПО и какво прави и затова времето с гост-лектора ни, който бе представител на такава организация им бе много интересно. В града вече не съществуват НПО-та и затова поканихме г-жа Мария Пецова, бивш служител на вече закритото ЦНЦ „Бизнес център Свищов“. Тя бе подготвила презентация по предварително предоставеното й Приложение 1 като бе включила и уместни според нея примери и резултати, които по-добре да онагледят дейността и функциите на НПО организациите.
Лекторът изключително изчерпателно и с много примери, статистики и конкретни резултати от практиката обясни на учениците какво е НПО и им помогна да отговорят на въпросите:
Защо се счита за организация с нестопанска цел?
Какви са ползите, които предоставя на общността?
Каква е стоката или услугата, която организацията предоставя?
Стоката или услугата произвежда ли се с помощта на човешки капитал, природни ресурси или капиталово оборудване?
Колко души работят в организацията?
Какви са другите работни позиции на хората в организацията?

За домашно учениците трябваше да изготвят автобиография, която обсъдихме в третия час.

От коментарите в час

На учениците им бе интересно как НПО сформира бюджет за да реализира толкова дейности, след като не получава финансиране от Държавата. Имаше въпроси и затова какви хора и как търсеха помощ и съдействие от организацията и какво е различното между работата в държавна служба и НПО организация.

Галерия

Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
Цели на проекта

 • идентифицират възможности за работа в нестопанския сектор, както и конкретни членове от общността, които работят в него;
 • разберат дали организацията с нестопанска цел предоставя стока или услуга и дали в производството се използват природни ресурси, човешки капитал или оборудване.
Използвани материали

 • Гост – лектор/и от неправителствена организация;
 • Подготовка на лектора (Приложение 1) материал за преподавателя;
 • Информация за възможностите в сектора с нестопанска цел (Приложение 2);
 • Автобиография (Приложение 3) или онлайн (включително и инструкции за попълване) на https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae;
 • достъп до онлайн платформи за работа, в които има възможности за кариера в НПО (www.ngobg.info ; www.jobtiger.bg ; www.jobs.bg и др);
Работа вкъщи

Да си попълнят автобиография

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg