Най-добрият ден!

18.07.2018
Клас: 6

Учениците разсъждават как обичайно прекарват един почивен ден. Те планират как да го прекарат, като заменят обичайните рутинни задачи с дейности в нечия подкрепа и благотворителни проекти.  Разглеждат ползите и „цената на избора“, свързани с  това да пожертваш свободното си време в името на общото благо/ на другите.  Продължителност: Две занятия по  40 минути

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Ива Атанасова
Описание на проекта

Въпросът към учениците, с който започнахме този час бе „Най- добрият ден за вас е ?“. Всички ученици се включиха в дискусията „За мен това е посещението ни в дома за деца със специални потребности“- Александра Василева, „За мен посещението в дома за изоставени деца от 1-3 г.“- Светослава, „За мен това са двата дома, в които ходихме, защото аз се чувствам добре“- Петя. “Защо решихте да ми отговорите така, а не с ден, който е най-добър във вашето ежедневие?“- попитах аз. “Ние имаме много хубави дни, но тези, в които помагаме, ни карат да се чувстваме добре и добри“- Петя. „Нека, посетим отново „Дом майка и дете“, за да зарадваме още веднъж децата“- Александра Василева. „Първият път, когато ходихте, аз не дойдох, може ли сега да дойда?“- Дилян Велков. „И ние искаме да дойдем“- Кристиян и Дилян Карачоров. Това са ученици, които при първото посещение се страхуваха да посетят такъв дом, страхуваха се от деца различни от тях, но след като през тази учебна година говорим за такива деца, те преодоляха страха си.

Класът единодушно взе решение за „Най- добрият ден“, отново да посетим и да подарим пособия  на децата от „Дом майка и дете“, от които имат нужда. При първото посещение на дома, ние събрахме пари само от класа, но сега решихме да включим и други  в тази добра практика, за да могат  да зарадват с  повече неща децата от дома. Учениците решиха да съберат средства от учащите се в  ОУ „Д. Петров“. Децата посетиха всички класове и разясниха за какво ще бъдат употребени средствата.

Учениците са щастливи и доволни от това, което правят.

 

От коментарите в час

„ Искаме да отидем в първия дом, в който ходихме“- Александра Василева

„ И аз искам отново да посетим дома“- Светослава

„ Може ли и ние да дойдем?“- Дилян Велков, Кристиян

„ За мен „ Най-добрите дни“  са тези, в които ходихме в различни домове- при малките изоставени деца от 1-3 г. и „ Дом майка и дете““ – Светослава

„ Искаме да посетим още веднъж тези домове, а може и други“- Петя

„Прави добро и то ще ти се върне“- Александра Иванова

Галерия

Най-добрият ден!
Най-добрият ден!
Най-добрият ден!
Цели на проекта

 • Учениците ще дефинират смисъла на понятието и представата за „труд в полза за някой друг“.
 • Ще научат да мислят, че е възможно свободното време и идеи да бъдат дарени.
 • Ще изследват „цената на избора“ и предизвикателството на личната саможертва.
Използвани материали

 • екземпляр от Приложение 1 „Един обичаен почивен ден“ за всеки ученик
 • екземпляри за учениците от Приложение 2 - Таблица „Най-добрият ден е дареният за някого“
 • цветни лепящи се листчета
 • ножица, лепило
 • интернет и компютър
 • 4 цвята маркери и четири листа хартия за плакат или флипчарт с един от следните въпроси, написан върху всеки лист 1. Какво може да ви мотивира да дарите от времето, уменията или средствата си в полза на останалите или за някаква кауза? 2. Има ли конфликт между проявите на благотворителност и личните интереси? Обяснете защо? 3. Защо даряването в полза на някой друг/за обществена кауза е важна? 4.Учениците от 6. клас имат ли силата да променят света? Как?

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg