Нещата, за които си струва да се борим

08.11.2018
Клас: 6

Учениците посочват проблеми в училището или общността, за чието решаване мислят, че биха имали смелостта да се борят. Продължителност: едно занятие от 40 минути

Изтегли проект
Оцени проекта
  • Custom Full
  • Custom Full
  • Custom Full
  • Custom Full
  • Custom Full
  • Custom Full
  • 0/6
  • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Албена Кирилова
Описание на проекта

Нещата, за които си струва да се борим? Много интересна тема за разсъждаване! Реших да поканя г-жа Елка Колева, социален педагог в МКБППМН, гр. Разград. Предложи на класа да изброят тези неща, за които искат да се борят и  ги записа на дъската. На първо място, учениците посочиха семейството и след това приятели, себе си, доброто и хората. Имаше и ученици, които предложиха телефон, велосипед и подобни материални неща, но за мое щастие бяха единици. Г-жа Колева, реагира учудващо на масовото предложение! Учудващо, защото днешните деца са материалисти и ценностната система се загубва. Успокояващо е, че децата слагат семейството на първо място. Благодарна съм, че все още мога да показвам правият път, но до кога? Презентацията, с която се запознахме беше насочена в посока преоритети на днешното общество-грешни и неразбрани и съпоставка на това, което трябва да ни помага за изграждане на доброто и истнинското. Учениците дискутираха по проблемите в училищният живот и стигнаха до извода, че повечето ученици се вълнуват от Молове, скъпи телефони, последен писък на модата и луксозни хотели. Проумяха, че зад тези преоритети стоят родителите. Имаше и такива ученици, които подкрепят парите и отричат доброто, но това вече е проблем на тях самите. Винаги ще има различни мнения и възгледи, но сме длъжни да опитаме да възпитаваме моралното у учениците. Есра, ученичка за първа година в този клас сподели проблемите, които са я накарали да се премести от друго училище и доказа, че материалните придобивки заслепяват и правят човек егоист. Никола, лидер на класа предложи да направим анонимна анкета в класовете свързана с темата и да обобщим колко процента от учениците са запазили духовното развитие. Поставихме си тази задача и благодарихме на нашата гостенка за изключително поучителния урок.

От коментарите в час

Дариан постави телефона и спорта най-важни в списъка.

Двамата Александровци поспориха за важните неща в училище, но стигнаха до консенсос, че „добрата дума отваря  порти“

 

Галерия

Нещата, за които си струва да се борим
Нещата, за които си струва да се борим
Нещата, за които си струва да се борим
Цели на проекта

  • Учениците ще идентифицират проблеми в училище (в общността, в света), които е трудно да бъдат разрешени, защото се изисква смелост и експертиза (знания, опит), за да заемем определена позиция и да работим за тяхното решаване.
Използвани материали

  • Копие на Приложение 1 в голям формат: „Проблеми, чиито решения са важни за обществото“

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg