Общност и правила в класната стая

09.01.2018

Общност е термин, който беше разяснен с помощта на тълковен речник и мултимедия. Зададоха се въпроси свързани с това до каква степен учениците са разбрали  терминологията.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Ива Атанасова
Цели на проекта

 • Дефинират значението на понятието „общност“
 • Учениците разбират, тълкуват и спазват правилата
 • Разбират и осъзнават, че не всеки има права, но и задължения
Използвани материали

 • Мултимедия
 • Тълковен речник
 • Дъска
 • Маркер
 • Листи
Библиография

 • Съвременен тълковен речник на българския език
Описание на проекта

Шестокласниците се оказаха бързо възприемчиви. Даваха примери за  различни общности. Сами достигнаха до извода, че класът е  една общност.

След това бяха определени правилата в класа. Всеки ученик излезе на дъската и записа своите предложения. Някой от тях се повтаряха. В часа един ученик отговаряше за записването на правилата, а друг ученик изяви желание да напише правилата на картон.Тези правила ще стоят в стаята през цялата година. Класът предложи правилата да са под някаква форма- цвете, сърце или кръг.След гласуване се стигна до избор на цвете, за да се забелязват по-добре в стаята.  Цветята ще са с различни цветове. Всяко едно цвете отговаря на едно тяхно правило. Бяха изработени 10 важни за тях правила/цветя/. При неспазване на правилата всеки ще бъде санкциониран. Едно от предложенията на децата беше- “ при три нарушения – забележка отразена в бележника“.

В часа присъства родител на ученик, който старателно  записваше всичко казано от учениците. Накрая родителят взе думата и обясни на учениците какво е било по неговото време. Разясни какви са били правилата, ценностите  и задълженията. След като изслушаха родителя, те зададоха много въпроси, на които получиха адекватни отговори.  Учениците разбраха, че са привилегировани. Тяхното поколение разполагат с много повече информация за заобикалящия ги свят, имат повече права и по- малко наказания.

Галерия

Общност и правила в класната стая
Общност и правила в класната стая
Общност и правила в класната стая
Общност и правила в класната стая
Общност и правила в класната стая
Общност и правила в класната стая

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg