Обучение на ученици от VІІ клас за оказване на първа долекарска помощ

10.03.2018

Идеята за провеждане на настоящото обучение възникна в отговор на проведено такова в задължителната учебна програма/урок-практикум/ на ученици от VІІІ клас с разширено изучаване на биология. Класните ръководители и ученици изявиха желание да бъде осъществено подобно обучение в извънучебно време на седмокласниците. Пожелаха да им бъде демонстрирана и разяснена и ситуация на „гълтане  на езика“ и начините за реагиране. Урокът позволява да се покаже пред учениците това, че от нашите знания и умения може да зависи нечий живот/“ Без да сме лекари, всеки от нас би могъл да бъде полезен в критичен момент, като окаже първа (долекарска) помощ/. Всеки трябва да знае как да даде първа помощ на пострадал до идването на лекар, защото първите часове даже минути може да са от решаващо значение. Оказващите първа помощ не могат да заменят лекарите, но могат: Да помогнат на пострадалия и да наблюдават общото му състояние – дишане, сърдечна дейност, съзнание; Да сигнализират възможно най-бързо за необходимостта от спешна медицинска помощ.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Даниела Христова Кенарева
Описание на проекта

Урокът се проведе в три поредни часа. Първият беше посветен на теоретичната подготовка и включваше обследване по темата. Втория и третия час се проведе практическата дейност. Тя включваше обяснение и демонстрация от страна на учителя и на членовете на БМЧК. За целта бяха използвани специален манекен за обучение на ученици за извършване на изкуствено дишане, специализирана, обурудвана чанта за оказване на първа долекарска помощ, ръкавици за еднократна употреба.

Галерия

Обучение на ученици от VІІ клас за оказване на първа долекарска помощ
Обучение на ученици от VІІ клас за оказване на първа долекарска помощ
Обучение на ученици от VІІ клас за оказване на първа долекарска помощ
Обучение на ученици от VІІ клас за оказване на първа долекарска помощ
Цели на проекта

 • Въвеждане на децата в сферата на оказването на първа долекарска помощ, формиране и разширяване на техните умения и компетентности.
 • 1. Извършване на обучение за оказване на първа долекарска помощ при спиране на сърдечната дейност и кръвотечение, с цел адекватни действия в ситуации, застрашаващи здравето.
 • 2. Извършване на обучение за оказване на първа долекарска помощ при състояние на „гълтане на езика“.
Използвани материали

 • манекен за обучение на ученици за извършване на изкуствено дишане
 • специализирана, обурудвана чанта за оказване на първа долекарска помощ
 • ръкавици за еднократна употреба
Библиография

 • Нарйчник за оказване на първа, долекарска помощ
Работа вкъщи

На учениците от БМЧК беше зададена домашна работа да направят две  презентации:

тема: „АКО ЧОВЕК СИ ГЛЪТНЕ ЕЗИКА И ДЕЙСТВАМЕ БЪРЗО, МОЖЕМ ДА СПАСИМ ЖИВОТА МУ“

тема: „Изкуствено дишане  и сърдечен масаж“.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg