Околна среда и здраве проект МИСИЯ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛ

10.03.2018

Идеята възникна в отговор на дейността по програмата на Министерството на околната среда и водите и обявения конкурс на МОСВ и ПУДООС за участие в националната кампания „За чиста околна среда – 2018 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Учениците от СУ „Вичо Грънчаров” град Горна Оряховица разработиха и представят своя проект „Мисия Природолюбител. Променям средата в която уча и живея“. Учениците от БМЧК успяха да мотивират и привлекат учениците от VІІ до ХІ клас на училището, учителите и съученици в осъществяване на благородната си инициатива. Завладени от духа на промяната, в инициативата се включиха активно и учителите Даниела Христова,  Ивалинка Рачева, Василка Стоянова, Ивайло Караиванов, Еленка Йотова, Виолета Панова-технически изпълнител.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Даниела Христова Кенарева
Описание на проекта

Чрез настоящият проект учениците получават знания, развиваме личностните им  способности и потенциал, уменията им за екипност и решаване на проблеми, социалната им отговорност и гражданска активност.

 • Идеята е да бъде създаден спортен кът с подходящи уреди, обособен в двора на училището от кашпи със свежа растителност.
 • Децата да участват в засаждане на фиданки за облагородяване на средата около училище, с цел завършване на зеления пояс.
 • Учениците да се включат активно и в почистването на площадките в и около училището, наличните зелените площи, както и в озеленяването и засаждането на нова растителност и последвалата грижа за нея.
 • Да организираме екологични събития.
Галерия

Околна среда и здраве проект МИСИЯ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛ
Цели на проекта

 • Целта е формиране на такава ценностна система у младото поколение, която да доведе до отговорно поведение към личното здраве и околната среда, до изграждане на здравна и екологична култура.
 • 1. Формиране на умения и нагласи за грижа и опазване на средата, в която учениците живеят и работят.
 • 2. Да се усвоят знания от учениците за важната роля на природата за човека.
 • 3. Учениците да осъзнаят, че са дарили част от свободното си време в полза на всички ученици от училището.
 • 4. Иновативно и разчупено обучение в училищна среда. ”Диалог с природата”, социални и граждански компетентности, инициативност и предприемачество, културно съзнание и изява, екологично възпитание.
 • 5. С практически предложения да се фокусираме върху развитието на личните, социалните и граждански умения на учениците.
 • 6. Да насърчим творческото участие в образователния процес, с помощта на екологичното образование.
 • 7. Да насърчим децата да бъдат активни граждани. • Развиване на културата и средата за споделяне и даряване. • Насърчаване на децата да решават проблеми и да бъдат част от решението им. • Изграждането на училищна култура и сплотена общност. • Развиване на емоционална интелигентност у децата.
Използвани материали

Библиография

 • Указания и критерии на Министерството на околната среда и водите и ПУДОС
Работа вкъщи

Не е задавана работа за вкъщи

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg