Опазване на околната среда,растителни и животински видове в ПП „Персина“

16.05.2018

Учениците се запознават с растителния и животинския свят в ПП "Персина"-Редки птици ,животни и растителност. Главен специалист госпожа Даниела Каракашева запозна учениците с информацията за парка-от 4.12 2000 г е обявен за природен парк. и е едно от 50-те орнитологични  влажни места в България ,част от европейската екологична мрежа "Натура 2000".

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 6/6
 • 1 rating
1 ratingX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 100%
Учител работил по този проект: Пенка Русанова Цолова
Цели на проекта

 • Учениците да обогатят знанията си за ПП "Персина"
 • Да обогатят знанията си за биологичното разнообразиена парка-животни,птици,растителност.
 • Да придобият знания за опазване на околната среда.
Използвани материали

 • Презентация за флората и фауната на парка,нагледни материали от птици и животни.
Библиография

 • Покана на експерт.
Описание на проекта

За часа предварително е поканена госпожа Даниела Каракашева-главен специалист „Връзки с обществеността”на Природен парк „Персина”

Тя започна с информация за Природния парк „Персина”,който според нея е едно уникално място ,което се намира на територията на три общини.Това са Беленската,Свищовската и Никополската.От 4 .12.2000 г. е обявен за ПП „Персина” и е едно от 50-те орнитологично влажни места в България,част от Европейската екологична мрежа „Натура -2000”.

Първата възстановена влажна зона в българския участък на р. Дунав е разположена на о-в Персин.

През периода 2002-2008 г.на територията на природния парк се реализира проект „Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването”,финансиран със средствата на Глобалния екологичен фонд и се изпълнява от Министерството на околната среда и водите.

Най-голямото богатство на парка са птиците-над 240 вида.Природен парк „Персина” е дом за световно застрашени видове като малкия корморан,червеногушата гъска , белооката потапница,къдроглавия пеликан.Госпожа Каракашева показа снимки и нагледен материал за доста птици,учениците се докоснаха до перата на малки и големи пеликани,научиха как гнездят и отглеждат малките си.Един от символите на парка е морския орел.Оказа се ,че той е между най-редките гнездящи птици в България. Река Дунав и островите около нея са едно от най –важните местообитавания на морски орли в страната.Морският орел е един от най-редките гнездящи птици ,известни са само няколко двойки на територията на цялата страна.Не случайно ПП „Персина”е наречен „Рай за водолюбивите птици”.

Голямо е разнообразието и на бозайниците-речна видра,лалугер,сърна , дива котка,черен пор,лисица.Бяха показани снимки на различни животни обитаващи парка.

Разнообразна е растителността обясни ,че по тези територии са изследвани над 740 вида висши растения.,голяма част от тях са свързани с наличието на вода.

Срещат се и някой застрашени като и редки видове като дяволски орех,лъскаволиста млечка ,блатно кокиче,обикновена мехурка и др.

Часът мина неусетно , онагледен с презентация за флората и фауната на парка ,материали от гнезденето на птиците,гривни които носят птиците за проследяване изследвания.

Следващият час като последен от програмата решихме на място да разгледаме и видим птици,животни и растителност!

 

 

 

 

Галерия

Опазване на околната среда,растителни и животински видове в ПП „Персина“
Опазване на околната среда,растителни и животински видове в ПП „Персина“
Опазване на околната среда,растителни и животински видове в ПП „Персина“
Опазване на околната среда,растителни и животински видове в ПП „Персина“

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg