Основни демократични ценности

11.03.2018

Този урок ще даде представа на децата какво представляват основните демократични ценности, защо те са важни за всички хора - малки и големи и как в контекста на формулирането им ние осъзнаваме значението и важността на това правилата да бъдат спазвани

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Анка Жекова
Описание на проекта

Темата разгледах в две последователни занятия по 40 минути.

В първото занятие припомнихме правилата на класа, които изработихме в началото на учебната година. Направихме своеобразен анализ на тяхното изпълнение в контекста на постиженията на класния колектив.

Поставих задача да запишат общоприетите правила в семейството. Всеки сам записа семейните закони и норми и причината, за да съществуват. След това децата споделяха написаното и обясняваха защо е необходимо да има такива правила; какво се случва, ако не се спазват.

На второто занятие поканих родители. Дойде г-жа Божилова, член на Обществения съвет към нашето училище. Набързо припомнихме разговора от предишния час, като записвах на картони основни ценности за всяко семейство, извлечени от прилагането на семейните правила. Трудно беше на децата да направят обобщения на необходимото ниво, за да се изяснят ОДЦ.

Тогава анализирахме семантиката на всяка дума от понятието, съобразявайки се с опита на децата. По отношение на думата ,,демократично“ алкият единадесетгодишен човек я свързва с думата ,,политика“, изречена с неприязън. Тогава обясних значението на корена на думата. Казах,че наличието на общоприети норми в обществото е символ на свобода, защото ни осигуряват възможности за развитие. В разговора се включи и г-жа Божилова, която разказа как работата на Обществения съвет е важна и е в полза на всеки член на училищната общност. Тя сподели и опита на своето семейство във възпитанието на детето. Подчерта основната му роля  за възпитание в демократични и общочовешки ценности.

Всичко това помогна на децата да разберат неслучайните съвпадения на изискванията в дома, в училище и в обществото. Така лесно стигнахме до общо разбиране,че основните демократични ценности са важни за всеки от нас, за да има един мирен, спокоен, справедлив и пъстър свят. Сега децата знаят, че имат права, но и задължения,които отново са полза на всеки от тях.

Галерия

Основни демократични ценности
Основни демократични ценности
Цели на проекта

 • Да се формира понятието ,,основни демократични ценности", съобразно възрастта и опита на учениците
 • Да се изгражда разбиране за основните демократични ценности като право и задължения на членовете на всяко общество
 • Да се изведат някои основни демократични ценности като: справедливост, обществено здраве, отговорност, уважение към личността и др.
Използвани материали

 • маркери, флумастери
 • картони, цветни хартии
 • ученически съчинения
Работа вкъщи

Да се проведе разговор за значението на приетите семейни правила и тяхното значение за него.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg