Пари, бюджет, управление на средствата

10.03.2018

Идеята възникна в отговор на професионалната подготовка на учениците по учебен план и в отговор на работата на ІХ „А“ клас по програмата на Български дарителски форум „Научи се да даряваш“. През първият час учениците се запознават с термините „бюджет“, „приходи“, „разходи“. Те разглеждат собствените си приходи и разходи така, както правят организациите с нестопанска цел, като изготвят личен бюджет. Във вторият учебен час учениците  бяха запознати с основни стъпки в управлението на средствата. Научиха много за банкирането от с г-н  Хараламби Хараламбиев, директор на „Райфайзенбанк“, клон град Горна Оряховица.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Даниела Христова Кенарева
Описание на проекта

Урокът се проведе в два часа. Първият беше посветен на теоретичната подготовка и включваше обследване по темата. Във вторият час се проведе разговор-дискусия с г-н  Хараламби Хараламбиев, директор на „Райфайзенбанк“, клон град Горна Оряховица.

Галерия

Пари, бюджет, управление на средствата
Пари, бюджет, управление на средствата
Цели на проекта

 • Учениците да разберат какви са елементите на един добър бюджет и да имат възможност да изготвят своя личен бюджет въз основа на реалистично прогнозирани месечни приходи и разходи.
 • Учениците да се запознаят с термини като приход, разход и се научат да идентифицират и различават тези две понятия.
 • Учениците да придобият умения за изготвяне на бюджет.
 • • Учениците да усвоят умения за изготвяне на личен план за разходите/бюджет, в който са отразени харченето, спестяването, инвестирането и даряването на средства.
Използвани материали

 • Работен лист по темата.
Работа вкъщи

На учениците беше поставена домашна работа „Разходите за един месец“. Резултатите от заданието ще се обсъждат в часът по Пазарна икономика.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg