Правилата на играта

24.10.2018
Клас: 8, 9, 10, 11, 12

Учениците научават или си припомнят понятията „договор“ и „обществен договор“ и обсъждат важната роля, които изпълняват правилата в насърчаването на общото благо. Учениците правят сравнения между обществен договор и участието в игри (очаквания, правила, доверие и взаимоотношения). Продължителност: 3 занятия по 40 минути.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Александрина Георгиева
Описание на проекта

“ Първо трябва да научите правилата на играта. И след това трябва да играете по-добре от другите“ Алберт Айнщайн

Обсъждайки мисълта на Алберт Айнщайн се появиха и първите въпроси „Какво са правилата?“, „Кой определя правилата?“, „Могат ли да се променят?“ и „Какво се случва, ако те не се спазват?“. След проведената дискусия, учениците стигнаха до извода, че е по- добре да познаваме правилата  и да учим, да играем и живеем спазвайки ги. В края на занятието им поставих задача да помислят над значението на израза „играта на живота“.

Второто ни занятие започна с мисълта от един анимационен филм „Животът не ни дава цел. Ние даваме цел в живота“. Коментирахме понятията „обща цел“ и „общо благо“ и заедно стигнахме до извода, че правилата на живота ни правят по-отговорни и организирани, по-честни и почтени, справедливи и загрижени. Запознах учениците с програмата“ Научи се да даряваш“ и обсъдихме темите – къде и как можем да помагаме, в какви инициативи да се включим.

По време на третото занятие гост ни беше юрист – родител на един от учениците. След много увлекателен разказ за професията на юриста, обсъдихме думата „договор“ и договорени правила, които трябва да спазваме и зачитаме. Той им разказа за нестопанските  и неправителствените организации. Наблюдавах интересът им и съм сигурна, че тези ученици са готови да бъдат  доброволци!

От коментарите в час

„Стига сме говорили, кога ще правим истински неща“

„Стопански и нестопански организации – звучи като час по икономика“

„Всички имаме различни цели в живота, но сега имаме една“

Галерия

Правилата на играта
Правилата на играта
Правилата на играта
Правилата на играта
Цели на проекта

 • Да се научат да разпознават необходимостта от правила и регламенти както в игрите, така и в живота;
 • Да развият умения да идентифицират характеристиките, които подлежат на обществени договори;
 • Да развият учения да идентифицират начините за насърчаване на дарителството и общото благо, като знаят как да сключват обществени договори.
Използвани материали

 • Екземпляр за всяка група от трима ученици: „Предложения за обществен договор“
Работа вкъщи

Помолете учениците преди началото на урока да попитат у дома какви договори са сключвали възрастните от семейството им и какви са били някои от очакванията, свързани с договорите. Нека учениците обсъдят със семействата си някои от „правилата“, писаните и неписаните, които са част от „обществения договор“ на семейството. Да се обсъди по какъв начин и защо тези „правила“ са приети. Да се обсъди дали тези „правила“ могат да се променят с времето. Защо и защо не? Помолете учениците да дойдат с това знание за часа.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg