Правилата в клас- отговорностите и задълженията

09.10.2018

Затвърдяваме наученото в предишния час по темата за правилата в училище и надграждаме като допълваме и разширяваме системата от правила за позитивни отношения в класната стая. Насочвам вниманието на децата към отговорностите, които всеки от тях има в  общия живот на класа и старанието, с което трябва да ги изпълнява. Говорим за  конкретните задачи, които формулираме и аранжираме върху постер-цвете. Децата имат задължението да следят ангажиментите си и задачите в класната стая по време на седмицата.

Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Паола Колева
Описание на проекта

 • Описание на проек
 • Актуализираме темата за правилата и надграждаме и разширяваме знанията с определянето на конкретни отговорности в класната стая на всяко дете от класа.

Определяме 5 екипа, които изработват

табло със задълженията на учениците по отношение на организацията и задачите в класната стая по време на час и междучасие. Всеки от екипите  работи по своята задача- да изработи табела, която ще приобщим в постер- цвете със задължения.  На постера представител на всеки екип залепва, след като е презентирал своята работа, цветния картон с конкретна задача: ,,Събира тетрадките за домашна работа по БЕЛ.“ , ,,Събира тетрадките за домашна работа по математика.“,  ,,Грижи се за цветята в стаята.“, ,,Отваря прозореца и проветрява.“, ,, Прибира и подрежда топките и федербала.“

Поставяме постера-табло на видно място и с щипки с имената на децата определяме задълженията им. Коментираме темата включвайки термене като: взаимопомощ, съдействие, грижа,  отговорност, внимание.

От коментарите в час

,,Можем да си разменяме задълженията както мама и тате вкъщи.“ – Мишо

,,Всеки трябва да помага в училище и у дома“.- Никол

,, Ние вече не сме малки и затова имаме задължения.“- Калина

Галерия

Правилата в клас- отговорностите и задълженията
Правилата в клас- отговорностите и задълженията
Правилата в клас- отговорностите и задълженията
Цели на проекта

 • Учениците да имат отговорността да изпълняват задълженията си в кл. стая.
 • Да следят за това да се спазват правилата.
 • Да формулират и ясно да осъзнават значението на правилата и грижата един към друг.
Използвани материали

 • Постер
 • Цветен картон
 • Принтирани надписи
Библиография

 • Лични материали
Работа вкъщи

Да разкажат за задълженията си в кл. стая.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg