Професии в служба на хората

01.06.2017

Учениците да обмислят и да предлагат идеи за професии, които са част от всяка общност. На учениците да им бъдат представени професии със ,,стопанска“ и с ,,нестопанска“ цел в общността.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Цели на проекта

 • Да разширят знанията си за света на професиите и тяхното значение за живота на обществото
 • Да се представят понятията професия със ,, стопанска " и с ,,нестопанска" цел
 • Да осъзнаят, че всяка професия е значима, когато е в полза на обществото
Използвани материали

 • маркери, цветни листи, презентации за професии, игри от часовете по домашен бит и техника
Описание на проекта

Темата беше разгледана в две поредни занятия – 28.03.2017 и 04.04.2017 г. На учениците им беше дадена предварителна задача – да проучат професиите на своите родители/род и да разберат какво правят възрастните, когато са на работа. В часа всеки ученик сподели резултата от проучването си. С гордост разказваха за труда на своите родители и колко е важна всяка професия за общото благо. Определиха кои професии произвеждат стоки и разбраха, че те имат общо име ,,професии със стопанска цел“ и ,,професии с нестопанска  цел. Имаха възможност да съставят ,,коктейл“ от професии и да ги обединят по общи признаци, както  и да покажат знания за необходимите изисквания към упражняващите дадена професия.  С много емоция довършваха израза ,,Когато порасна, ще стана … „. Предсатвиха интересни професии в играта ,,Познай коя професия съм“.

В края на занятията по темата обобщиха, че всички професии са важни, щом общността има нужда от техните стоки или услуги.

© Всички права запазени 2018 @ Learningtogive.bg