Ресурси и потребности

24.06.2018
Клас: 8

Учениците ще се запознаят с различните видове ресурси и ще бъдат насърчени да помислят и предложат как да се използват ресурсите, с които разполагат, за да се решат потребности/проблеми в общността, училището, квартала или обществото.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Красимира Кирчева
Описание на проекта

Урокът се проведе общо в 3 часа – 2 поредни часа за запознаване с термина „ресурс“ и видовете ресурси и 1 час, в който обсъдихме идеите им за потребностите в нашето общество и как бихме могли да ги задоволим.
Учениците първо трябваше да дефинират какво е ресурс и кои са видовете ресурси. След като обособихме четирите вида ресурси: човешки, материални, нематериални и финансови, генерирахме идеи за всеки един от тях.
След това децата се разделиха на 3 групи и всяка група трябваше да определи потребностите на едно от трите: училищната общност, квартала и обществото.
Всяка група представи на дъската своите идеи за потребности, средства и организации, с които те биха били задоволени. Останалите ученици дискутираха и допълваха с идеи. За всяка нужда генерираха възможности за набавяне на ресурси за посрещането й, а накрая обсъдихме и организациите, които биха помогнали. Тъй като урока за НПО вече бе минал и децата бяха запознати с термина, бе по-лесно да дадат примери макар и не конкретно от нашата Община поради липсата на функциониращи такива в района.
За домашно трябваше да обсъдят идеите си със своите родители и на третия час допълнихме списъка с възможни ресурси и организации и избрахме една от потребностите, която според децата има възможност да бъде задоволена, а те имат или могат да набавят нужните видове ресурси за да я реализират като проект в обществена полза.
В края на часа обсъдихме какво е филантропия и как тя променя средата в училище. Проведохме дискусия как биха могли да променят училището към по-добро и какво биха променили чрез своето време и умения за да бъде то по-привлекателна среда за всички.
На твърдението „Училището е едно общество, което изисква от всеки свой член да поеме отговорност за неговото развитие, посредством филантропията.” всички реагираха единодушно със „за“.

От коментарите в час

На въпроса „Защо смятате, че за да е успешна една кауза, тя трябва да бъде приета и подкрепена от всеки член на обществото“ учениците отговориха, че за да е успешно едно общество, в което всеки един играе роля, трябва отговорностите за неговото проспериране да са споделени.
„Човек може и сам да се справи, но когато има съмишленици и другите го подкрепят е по-забавно и лесно да реализира една идея“ – Никол
„Трябва всички заедно да работим за да променим училището, града или общността, в която живеем защото когато всеки е допринесъл с нещо, няма да има такива, които да рушат направеното от други“ – Симона

Галерия

Ресурси и потребности
Ресурси и потребности
Ресурси и потребности
Ресурси и потребности
Цели на проекта

 • Да се запознаят с дефиницията за ресурси
 • Да разберат отговорността си като граждани за подобряването на ситуацията в тяхната общност
 • Да се научат да идентифицират потребности в училището, квартала или местната общност
 • Да идентифицират организации/програми, които са в полза на общността
 • Да могат да дават определение на организация с нестопанска цел
Използвани материали

 • дъска/флипчарт
 • маркери
 • информационен портал на НПО в България: www.ngobg.info
Работа вкъщи

Да обсъдят със семействата си потребностите на училищната общност, квартала и местната общност и да генерират идеи как да посрещнат и решат тези нужди. Да потърсят информация за организации, които биха помогнали или осигурили необходимите ресурси.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg