Само фактите, моля

21.06.2018

Урокът има за цел да стимулира мисленето на учениците- кой какво поведение следва по отношение пестенето на природни ресурси, какво прави и защо го прави? Учениците ще проучат мотивите за рециклирането, които са отвъд икономическата полза и ще се запознаят с други нагласи и идеи, които мотивират някои хора да извършват действия за общото благо..

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

Учениците от 11. клас са запознати с темата. През предходната година единият от проектите им в полза на общността бе насочен към опазване на околната среда. Никога обаче не е излишно да се напомня, да се информират хората, че проблемът за опазването на околната среда е важен за цялото човечество.

Проектът бе осъществен в рамките на два часа, като първия използвахме за работа по предложеното от Програмата съдържание. По време на втория час посетихме пункт за изкупуване на вторични суровини, а след това децата разпространиха информационни листовки за разделното събиране на отпадъци, предоставени ни от Булекопак – гр. Шумен. Разговаряйки за рециклирането- какво в България се рециклира и къде, се оказа, че учениците са информирани за рециклирането на пластмаса и хартия, а за стъклото имат незначителни представи. Всички бяха единодушни, че българинът като цяло няма висока култура по отношение рециклирането на отпадъци, което се вижда и по неправилното използване на контейнерите за разделно събиране. Семра разказа как в основното и училище, което е в близко до Попово село са направили компостер, за да оползотворяват отпадъците- листа, храна, хартия и други. Обясни принципа на компостирането и сподели, че хората, които живеят на село все по- често правят компост. С интерес бе приет работният лист от Приложение 1, като оживени дискусии предизвика факт 2- за алуминия и факт 7- за найлоновите торбички. Момичетата споделиха, че все по- често посягат към хартиена или платнена опаковка, а това че в училище се събира хартия и пластмасови капачки даде отговор на твърдение 11. Безспорно, от икономическа гледна точка рециклирането е нещо много смислено, а ако се разсъждава от екологична- крайно наложително. И тъй като тази година 5 юни премина под мотото „Beat Plastic Pollution“ ( Да се преборим със замърсяването с пластмаси), интерес предизвика информацията от Приложение 2.

Решихме да проверим как стоят нещата с отпадъците в Попово. Огромно беше учудването ни при посещение на най- големия пункт за изкупуване на отпадъци. Огромни халета с хартия и пластмаса, машина за балиране…И въпреки че изкупната цена на хартията е едва 0,07 лв. имаше хора, които предаваха хартия, а Диян- собственикът на пункта ни каза, че има хора, които предават вторични суровини всеки ден. След пункта се разходихме по централната градска част и раздавайки информационните брошури, обяснявахме на хората колко важно за тях, за децата им и бъдещето на планетата е рециклирането на отпадъци.

 

От коментарите в час

“ Планетата е едно голямо сметище“/ Надя/, “ Знаете ли, че предметите от стиропор не се разграждат?“/ Ахмед/, „Мама винаги събира изтощените батерии и ги носи в един магазин, там ги събират“/ Поля/, “ Днес свършихме едно добро дело“/ Рюксел/

Галерия

Само фактите, моля
Само фактите, моля
Само фактите, моля
Цели на проекта

 • Да накара учениците да се замислят кой какво поведение следва по отношение опазването на природните ресурси;
 • Учениците да осмислят мотивите за рециклирането, които са отвъд икономическата полза; •
 • Учениците да се запознаят с нагласи и идеи, мотивиращи някои хора да извършват действия за общото благо;
 • Учениците да се запознаят със спецификата на работа в пункт за вторични суровини;
 • Да се информира обществеността за ползите от разделното събиране и рециклиране на отпадъци.
Използвани материали

 • Хартия
 • Принтер
 • Информационни брошури

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg