Уроци по лидерство

14.03.2019
Клас: 10

Учениците разпознават и анализират различни видове лидерство. Подготвят визуална презентация за лидера,  който поставя на първо място потребностите на другите и на общността. Проучват и демонстрират качествата на добрия лидер, който служи на общността. Продължителност: 4 занятия по 40 минути.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

Урокът се проведе в рамките на два часа, в които учениците работиха върху предварително поставени задачи, след което дискутираха върху изказаните от тях мнения, изгледаха мултимедийна презентация и направиха обобщения.

По време на първия час дадох възможност на учениците с рисунка, слово, схема или предпочитан от тях начин да покажат своята представа за лидер. Интересно ми беше, че се появиха и цели текстове…Появи се и акростих, а рисунките показаха детската визия за лидер / между другото имаше и карикатури, които послужиха при въвеждането на лидерските стилове/. След като учениците представиха своите идеи пред класа, всички получиха разпечатано Приложение 1, чрез което трябваше да се запознаят с различните лидерски стилове. Коментирахме въпроса как всеки един от четирите стила би се отразил на дадена общност. Единодушно бе изказано мнението, че либералният стил, колкото и привлекателен да изглежда, при липса на отговорно поведение от страна на общността би довел до анархия.

Във втория час представих пред учениците предварително подготвената презентация „Лидер и/или мениджър”, за да им помогна у тях да се затвърди мнението, че не всеки мениджър / респективно ръководен кадър/, е лидер. Направихме съпоставка между двете понятия. Исках да им дам вдъхновяващи примери за лидери, допринесли за развитието на обществото/ в  национален или световен мащаб/. Имена като тези на Мартин Лутер Кинг, Нелсън Мандела и Махатма Ганди те бяха чували, но не бяха наясно с какво точно са се занимавали тези хора и по какъв начин са променили живота на хората. Запознах ги с живота на Нелсън Мандела. Попитах ги дали се сещат за име на български лидер. Освен имената на партийни лидери, те посочиха името на Апостола на свободата. Асоциацията им за лидери в наши дни и в нашия регион стигнаха единствено до капитани на спортни тимове. Занятието завърши с провокативен въпрос и отворен финал- „ Смятате ли, че вие притежавате лидерски качества? Ако да- кои са те /  кое е то. Какво ще направите през следващите няколко месеца/ една година, за да го развиете?“. Умишлено зададох този въпрос, защото за момента в този клас няма изявен лидер и ми се иска този урок да даде повод за размисъл на хората, у които виждам лидерски потенциал.

Удовлетворена съм най- вече от факта, че учениците ми разбраха, че това да си ръководител на институция , собственик на фирма или друг мениджър не  означава, че си лидер. Това, че рисуват словесен портрет на лидера ме кара да мисля, че са наясно са с плюсовете или минусите на различните лидерски стилове.

При следваща работа с този урок учениците биха могли да се опитат да разиграят скечове, илюстриращи различните лидерски стилове.

Хареса ми тяхната идея за акростих, която би могла да се прилага като своеобразна игра в различни занятия. Тя ме подсети и за едни петстишни строфи, които се създават в часовете най- често по чужд език, но и по литература. Принципът на създаването им може да се види в различни педагогически разработки. Нашият пример:

Лидер-

справедлив и лъчезарен.

Мисли, действа и решава.

Ръководи, уважавайки нашето мнение.

Авторитет.

 

От коментарите в час

„Лидерът трябва да е лъчезарен. Ако е намръщен- кой ще го хареса?“ / Фатме/

“ Лидер можеш да се родиш. Ама със сигурност можеш и да се научиш как да станеш лидер.“ / Мария Пл./

“ Страхливите и неуверените не могат да бъдат лидери“ / Шенол/

Галерия

Уроци по лидерство
Уроци по лидерство
Уроци по лидерство
Уроци по лидерство
Уроци по лидерство
Уроци по лидерство
Цели на проекта

 • Да набележат характеристиките на добрите лидери;
 • Да анализират силните страни и слабостите на лидерските стилове;
 • Да дадат определение на лидерството в услуга на общността;
 • Да разсъждават върху собствените си преживявания като лидери и като членове на група.
Използвани материали

 • Разпечатано Приложение 1 – „Лидерски стилове“
 • • „Характеристики на успешното лидерство“(Successful Leadership Characteristics" A Learned Skill): http://www.educational-business-articles.com/leadership-characteristics.html
 • • „Лидерство в услуга на общноста“ ("Servant leadership") http://ourstateofgenerosity.org/section/michigans-culture-servant-leadership-introduction/
 • Достъп до интернет за занятията
 • Мултимедийна презентация
 • Мултимедиен проектор
 • Компютър
Библиография

 • https://www.10te.bg/lichnosti/10-fakta-za-nelsan-mandela/
 • http://econ.bg/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/11-%D0%B2%D0%B4%D1%8A%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%8A%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_l.a_i.516835_at.15.html

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg