Само фактите, моля!

02.06.2018

Урокът актуализира знанията на учениците по отношение на екологичните проблеми с боклука, разделното събиране на отпадъците и необходимостта от рециклиране на подходящите материали.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Виолета Тачева
Описание на проекта

Основната цел на урока е учениците да проучат мотивите за рециклирането, които са отвъд икономическата полза и да се запознаят с други нагласи и идеи, които мотивират някои хора да извършват действия за общото благо. От тях се очаква да осъзнаят и мотивите за собственото си поведение: Какво правя? Защо го правя?

Описание

Темата „Само фактите, моля!“ се препоръчва за ученици от  XI клас. Моите деветокласници обаче отдавна са приобщени към проблемите на рециклирането. Преди две години те бяха инициатори на масирана информационна кампания по въпросите за рециклирането на територията на нашата община (изготвиха и разпространиха информационни листовки, проведоха интерактивни обучения на по-малките ученици, правиха акция за събиране на вторични суровини, организираха дебат по темата, имаше фотоконкурс и др.) Впоследствие по-голямата част от класа се включи в международния проект „Млади еколози“. Общувайки със свои връстници от Испания, Италия, Гърция и Франция, учениците изучаваха и разпространяваха екологични знания, свързани както с ежедневието, така и с глобалните проблеми на планетата. Затова им предложих тази тема, като естествено продължение на заниманията им като млади еколози.

Урокът премина в рамките на два учебни часа.

Първи час: Урокът започна с кратъко въведение за необходимостта и ползите от рециклирането, при което активната страна бяха  учениците. Те си припомниха изживяванията по време на кампанията за информиране на тревненци, поставянето на първите кошове за рфециклиран отпадък на територията на града. За съжаление споделиха и спомени от неуредици и негативно отношение към проблема. След това имаше препратка към постановката на въпроса в други страни, децата споделиха преживяното във Франция и Гърция, също и идеите си наесен да посрещнат на наша територия чуждестранните си партньори. След това раздадох работни листи с предложената в указанието анкета и всеки я направи за себе си. Казах , че първите 10 факта от анкетата са верни и очаквам същото и за последните. После ги приканих да напуснаът класната стая и всеки от тях да анкетира четири човека на различна възраст. Очертах периметъра около училището, в който могат да работят и поставих 30 минути срок. Учениците се справиха доста по-бързо, те са опитни е провеждането на подобни анкети, още повече, че тук не се търси свободен отговор на въпросите. Всеки предаде своя работен лист и накратко сподели какво е било отношението на анкетираните. Общият извод беше, че по-възрастните хора се отнасят по-несериозно и неглижират екологичните проблеми.

Втори час: Урокът започна с кратко обобщение на резултатите от анкетата. Отново си припомнихме агитационните материали от кампанията за информираност на тревненските жители. Затвърди се мнението, че младите хора са много по-позитивни и отговорни по отношение на рециклирането. След това раздадох на учениците информация за рециклирането от второто приложение в указанията. Направихме много активна дискусия относно фактите. Установих, че действително учениците имат отношение към темата и са готови да действат в тази посока.

Галерия

Само фактите, моля!
Само фактите, моля!
Само фактите, моля!
Цели на проекта

 • учениците да проучат мотивите за рециклирането, които са отвъд икономическата полза и да се запознаят с други нагласи и идеи, които мотивират някои хора да извършват действия за общото благо
 • да осъзнаят и мотивите за собственото си поведение: Какво правя? Защо го правя?
Използвани материали

 • работни листи
 • клипборди
 • химикали

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg