Животните са важни

22.04.2018

Учениците изслушват разказ за съпричастността и филантропията в контекста на грижата за околната среда и човечното отношение към животните. Те трябва да изпълнят общественополезен проект, в рамките на който трябва да украсят и дарят на животни в приют цветни шалчета тип „бандана“ с надпис „Осиновете ме“.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Маргарита Иванова
Описание на проекта

Опитахме се да посетим ветиринарна клиника, но ни отказаха. На помощ се притече наш родител – г-н Хлебаров, който има собствена ферма за животни.

Галерия

Животните са важни
Животните са важни
Животните са важни
Цели на проекта

 • учениците да възприемат себе си като част от природата и като неин приятел
 • учениците да се запознаят съ с ситуации, в които природата ( животните ) е заст рашена и как могат да допринесат за нейното опазване
 • формиране на природозащитни знания и умения сред учениците
 • учениците извър шват обществено полезна дейност

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg