Животните са важни

08.06.2018

Опазването на редки и застрашени от изчезване видове животни е сред основните приоритети на човечеството. Затова трябва да се говори на децата от най-ранна възраст.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Павлина Димитрова Божкова-Лалова
Описание на проекта

          Урокът протече в рамките на два учебни часа.

Започнахме урока с няколко гатанки за животни. Една от гатанките беше с отговор – костенурка. Говорихме за видовете костенурки. Децата споделяха, че са виждали костенурка, но не знаеха че има и морски костенурки.

Написах на дъската думата застрашен и я обесихме. Обсъдихме причините поради които някои животни са в опасност от изчезване, а именно когато средата, която обитават, се променя и те не могат да си набавят основното, което им е нужно, за да живеят — храна, чиста вода и чисто местообитание (място за живеене). На някои места морските костенурки са застрашени от измиране, тъй като хората са замърсили местообитанията им.

Изгледахме филмчето за 10 невероятни изчезнали животни

https://www.youtube.com/watch?v=QuO5DnjOnso

Вторият час посетихме библиотеката където разгледахме  Изчезващи животни – Червената книга на България.

Галерия

Животните са важни
Животните са важни
Животните са важни
Животните са важни
Животните са важни
Животните са важни
Цели на проекта

 • Учениците да възприемат себе си като част от природата и като неин приятел
 • Учениците да се запознаят със ситуации, в които природата (животните) е застрашена и как могат да допринесат за нейното опазване;
 • Формиране на природозащитни знания и умения сред учениците
Използвани материали

 • интернет, компютър и мултимедия

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg