ОУ „Иван Вазов“

Силистра 609 68 Основно училище 0 изпълнени проекта

СУ "Иван Вазов" в град Вършец е едно от красивите големи училища в област Монтана, средищно за общината. Хората, работещи в училището в дългогодишната си практика са се доказали, като много добри педагози - учители специалисти, непедагогическия персонал обргижва възпитаниците ни, спазвайки етичните и нормативни норми. Училището участва в различни дейности за мотивиране на децата за по-активно включване в училищния живот, за приобщаване на родителите към целите на училищното образование. Извънкласни дейности, като лятно училище, създаване на клубове по интереси, организиране на екскурзии, полуинтернатни групи, духов оркестър, вокална формация, танцови състави, спортни отбори и други. Доброволчеството също е традиционна форма за моделиране на етично поведение, чрез личен пример.

© Всички права запазени 2017 @ Learningtogive.bg