ОУ „Иван Вазов“

Силистра 654 64 Основно училище 10 изпълнени проекта

Основно училище „Иван Вазов“ подготвя вече 40 години знаещи, можещи и конкурентоспособни ученици. То се ползва с авторитета на една от най-предпочитаните образователни институции в град Силистра. В училището работят висококвалифицирани, всеотдайни, запазили възрожденския си дух професионалисти. Прилагат се модерни образователни технологии. Училището участва в международни образователни проекти по програмите „Коменски 1”, „Заедно за чиста околна среда”, „Светлина за междукултурното сътрудничество”, „Трансгранично сътрудничество” и др. Над 180 учители и 28 000 ученици творят историята на училището ни през тези 40 години. Трудят се в различни времена, в различни материални и обществени условия, но винаги с една цел – формиране на достойни граждани, с необходимите за живота знания, умения и компетентности.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg