Как да ни подкрепиш

Подкрепи ни

Ако искате да ни подкрепите може да изберете една от възможностите по-долу, или предложите ваша.

Финансови средства


Станете дарител на програмата. Ако идеята децата ни да знаят и практикуват основните принципи на дарителството ви вълнува и искате да подкрепите развитието на програмата със средства, дарете по банковата сметка:
Райфайзенбанк
Български дарителски форум
IBAN: BG28RZBB91551061039403

Доброволчески труд


Доброволен труд, идея или експертиза. Ако имате идея за доброволчески или дарителски проект във вашето населено място, свързан с участие на ученици, учители и родители, или искате да бъдете доброволец в програмата, свържете се с нас.
Бъдете ментор по програмата, ако сте от неправителствена организация или компания, ако сте учител с опит в реализиране на дарителски инициативи в училище, или журналист с интерес по темата, а защо не и PR практик и вярвате, че може да развивате различни знания и умения на децата - вие сте подходящ ментор за нашата програма. Напишете кратко мотивационно писмо и CV и ни го изпратете:
Български дарителски форум
София 1124
ул. „Леонардо да Винчи“ 4Б, ет. 2
тел.: (02) 951 59 78
www.dfbulgaria.org

Други възможности


Материали, нужни за практическите занимания и уроци: книги, канцеларски материали, място/пространство във вашия град, в което могат да се провеждат различни събития за учениците, хранителни продукти за някои от уроците. Свържете се с нас:
Български дарителски форум
София 1124
ул. „Леонардо да Винчи“ 4Б, ет. 2
тел.: (02) 951 59 78
www.dfbulgaria.org

За проекта

Научи се да даряваш

Learning to Give , или "Научи се да даряваш" е концепция за преподаване и практикуване на основните принципи на гражданското участие и дарителство в училищата, интегрирана в общата училищна програма. Основоположник на идеята е американската организация Learning to Give, която успешно е въвела програмата в училища в САЩ и работи активно за утвърждаване на модела повече от десетилетие. Български дарителски форум (БДФ)  разработи  проект за въвеждане на програмата като част от общата учебна програма в български училища, който за пръв път влезе с адаптирано съдържание през  учебната 2016/2017 година и продължава работа и до днес. Основната цел на проекта е развиване на културата и средата за споделяне и даряване, чрез формиране на знания  за личностно развитие и емпатия и в частност за дарителството и придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи сред учениците. Партньори на проекта са учители и съответно – училища, които вярват, че могат да образоват децата в основните правила и принципи на активното гражданство и в грижата за другия, която е основата на филантропията. Към момента в програмата са участвали 24 учителя от 20 училища в 16 населени места. Предстои през новата учебна година (2018/2019) учителите са вече 37 от 29 населени места в страната, като по този начин програмата ще обхване пряко над 1000 деца. Проектът има писмо за подкрепа от Министерството на образованието и науката. Български дарителски форум е членска организация, която представлява и подпомага големите дарители в България. Форумът обединява благотворителни фондации и социално отговорни компании, които подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg