Биологичното разнообразие на моя роден край. Екосистеми

10.03.2018

Идеята възникна в отговор на дейността, посветена на предстоящият празник на град Горна Оряховиза – 29 май. Учениците изразиха желание да се опитат да опишат и популяризират красотата на града като представят неговите защитени територии – познани и непознати, като и да представят биоразнообразието му в една презентация. Сред учениците от VІ клас се организира конкурс на тема“Биоразнообразието в моя роден край“. Детска рисунка, която да отразява забележителностите на родния край и защитени местности и растения или животни. Учениците от VІІІ и ІХ клас събраха материали по темата, направиха проучване на застрашени, защитени и редки растителни и животински видове, обитаващи пределите на Община Горна Оряховица. Учениците от БМЧК изработиха презентацията, показваща “Биоразнообразието в моя роден край“. Учениците направиха описание на природата на града, в който живеят. Обърнаха внимание на забележителностите на населеното място: крепостта Ряховец, Божур-поляна, екопътека Камъка, Джулюн-гьол, защитено дърво Летен дъб, Воден орех, цветето Божур.  

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Даниела Христова Кенарева
Описание на проекта

Учениците направиха описание на природата на града, в който живеят. Обърнаха внимание на забележителностите на населеното място: крепостта Ряховец, Божур-поляна, екопътека Камъка, Джулюн-гьол, защитено дърво Летен дъб, Воден орех, цветето Божур.

Учениците внимателно изслушаха своите по-големи съученици, които им разказваха за същността на екосистемата в природата и за нейното значение.

Усвоиха знания за това, че екосистемана е естественото местообитание на организмовия свят, съвместно с факторите на средата. Учениците проучиха редките и защитените от изчезване растителни и животински видове.

Галерия

Биологичното разнообразие на моя роден край. Екосистеми
Биологичното разнообразие на моя роден край. Екосистеми
Цели на проекта

 • Целта е формиране на такава ценностна система у младото поколение, която да доведе до отговорно поведение към околната среда и до изграждане на екологична култура.
 • 1. Учениците да се запознаят с биоразнообразието на своя роден край.
 • 2. Учениците да направят проучване на редките, защитените и застрашените от изчезване растителни и животински видове.
 • 3. Учениците да популяризират биоразнообразието на своя роден край.
Библиография

 • Растителният и животинският свят на България.
Работа вкъщи

За домашна работа учениците от клуб БМЧК направиха презентация от всички рисунки на децата, участвали по темата и включиха събрания и прецезиран теоретичен материал. Така, че темата на урокът може да се представи чрез презентациата, която прилагаме в приложението.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg