Как да ни подкрепиш

Подкрепи ни

Ако искате да ни подкрепите може да изберете една от възможностите по-долу, или предложите ваша.

Финансови средства


Станете дарител на програмата. Ако идеята децата ни да знаят и практикуват основните принципи на дарителството ви вълнува и искате да подкрепите развитието на програмата със средства, дарете по банковата сметка:
Райфайзенбанк
Български дарителски форум
IBAN: BG28RZBB91551061039403

Доброволчески труд


Доброволен труд, идея или експертиза. Ако имате идея за доброволчески или дарителски проект във вашето населено място, свързан с участие на ученици, учители и родители, или искате да бъдете доброволец в програмата, свържете се с нас.
Бъдете ментор по програмата, ако сте от неправителствена организация или компания, ако сте учител с опит в реализиране на дарителски инициативи в училище, или журналист с интерес по темата, а защо не и PR практик и вярвате, че може да развивате различни знания и умения на децата - вие сте подходящ ментор за нашата програма. Напишете кратко мотивационно писмо и CV и ни го изпратете:
Български дарителски форум
София 1124
ул. „Леонардо да Винчи“ 4Б, ет. 2
тел.: (02) 951 59 78
www.dfbulgaria.org

Други възможности


Материали, нужни за практическите занимания и уроци: книги, канцеларски материали, място/пространство във вашия град, в което могат да се провеждат различни събития за учениците, хранителни продукти за някои от уроците. Свържете се с нас:
Български дарителски форум
София 1124
ул. „Леонардо да Винчи“ 4Б, ет. 2
тел.: (02) 951 59 78
www.dfbulgaria.org

За проекта

Научи се да даряваш

"Научи се да даряваш" е програма за преподаване на теория и реализиране на практически проекти, свързани с дарителство, доброволчество и активното гражданство в училище. Идеята е на американската организация Learning to Give, която успешно е въвела модела в много училища в САЩ и работи активно за утвърждаването му и в други страни повече от десетилетие.

Българският дарителски форум (БДФ) разработва концепция за адаптиране и въвеждане на програмата в различни български училища в страната.
"Научи се да даряваш" стартира за първи път през учебната 2016/2017 г. и продължава успешно и до днес. Основната цел на програмата е създаване и развиване на културата и средата за споделяне и даряване, формиране на емпатия и знания за личностно развитие, придобиване на опит в реализиране на дарителски и доброволчески инициативи сред учениците, създаване на активни граждански позиции и персонална отговорност към света около нас и формиране на чувствителни, будни и дейни хора.

През учебната 2024/2025 г. "Научи се да даряваш" ще се реализира за девета поредна година.

Проектът е с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

 

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg