За програмата

За проекта

Научи се да даряваш

"Научи се да даряваш" е програма за преподаване на теория и реализиране на практически проекти, свързани с дарителство, доброволчество и активното гражданство в училище. Идеята е на американската организация Learning to Give, която успешно е въвела модела в много училища в САЩ и работи активно за утвърждаването му и в други страни повече от десетилетие.

Българският дарителски форум (БДФ) разработва концепция за адаптиране и въвеждане на програмата в различни български училища в страната.
"Научи се да даряваш" стартира за първи път през учебната 2016/2017 г. и продължава успешно и до днес. Основната цел на програмата е създаване и развиване на културата и средата за споделяне и даряване, формиране на емпатия и знания за личностно развитие, придобиване на опит в реализиране на дарителски и доброволчески инициативи сред учениците, създаване на активни граждански позиции и персонална отговорност към света около нас и формиране на чувствителни, будни и дейни хора.

През учебната 2024/2025 г. "Научи се да даряваш" ще се реализира за девета поредна година.

Проектът е с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

 

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg