За програмата

За проекта

Научи се да даряваш

 

"Научи се да даряваш" е програма за преподаване и практическо приложение на основните принципи на дарителството и активното гражданство в училище. Идеята е на американската организация Learning to Give, която успешно е въвела модела в много училища в САЩ и работи активно за утвърждаването му и в други страни повече от десетилетие.

Българският дарителски форум (БДФ) разработва концепция за адаптиране и въвеждане на програмата като част от общата учебна рамка в различни български училища.
"Научи се да даряваш" стартира за първи път през учебната 2016/2017 г. и продължава успешно и до днес. Основната цел на програмата е създаване и развиване на културата и средата за споделяне и даряване, формиране на емпатия и знания за личностно развитие, придобиване на опит в реализиране на дарителски и доброволчески инициативи сред учениците, създаване на активни граждански позиции и персонална отговорност към света около нас.

Програмата залага на разработени ресурсни уроци, практически занимания и реализиране на дарителски проекти, на участието на външни лектори по различните теми, заложени в нея, на въвличането на родителите и местната общност.

През учебната 2022/2023 г. "Научи се да даряваш" ще се реализира за седма поредна година.

Проектът е с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

За БДФ

Български дарителски форум е членска организация на големите дарители в България. БДФ обединява и представлява фондации и компании, които реализират програми в различни обществени сфери и така подкрепят важни каузи. Форумът работи развитието на по-ефективни дарителски механизми и по-благоприятна за дарителите законодателна и медийна среда в България.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg