Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)

05.12.2018
Клас: 6

Учениците ще проучат какво е дискриминация и начините да въздействат срещу несправедливостта и да направят позитивна промяна в името на общото благо и на другите. Учениците посочват проблеми в училището или общността, за чието решаване мислят, че биха имали смелостта да се борят. Продължителност: 3 занятия от 40 минути

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Албена Кирилова
Описание на проекта

Първата част от урока протече в запознаване с думата дискриминация! Къде се среща дискриминацията? Кой може да бъде  дискриминиран? Имал ли си случай в който да си дискриминиран самият ти от свои приятели? Кога и в каква ситуация някои от вас се е почувствал дискриминиран? Тези въпроси бяха насочени към учениците ми и за тази така дискутирана тема бях поканила Дияна/психолог/ и Янка/социален работник/  в НПО“ Жанета“гр. Разград. Учениците са  чували за тази дума, но не им е много понятна.Дияна предложи на децата да се представят взаимно и да кажат, какво харесват у другия. Интересен факт беше харесването, че си дават домашните за преписване. Търпение, толерантност, съчуствие също бяха споменати. Дискутирахме ситуации в училище и в живота. Децата искат да променят мисленето на много хора, но уви…..трудна цел.

 

Във втората част на урока, Янка предложи играта  „И АЗ СЪЩО”. Голямо забавление падна.Играта показа на учениците, че въпреки различията, които имат по между си, те притежават много общи черти. Насочва мисленето им около многото общо по между им, но в същото време и около това, че както те, така и другите са уникални по своята същност. Те откриха много сходни интереси, мечти, неща, които ги радват или натъжават, за които не са и предполагали, че си приличат. Обсъждането на играта  им даде поле за размишление и поглед върху това какво прави човек уникален и различен – дали това са дрехите, външността, знанията или нещо друго.

За третата част от урока двете гостенки бяха подготвили още една игра. Излязоха шест ученици и получиха по един лист с качества. Останалите от класа трябваше да изберат при кого да отидат. Единствено остана момчето без недъзи със слушалки, слушащо силно музика. Най-много бяха за момиче от турски произход, бурка и шалвари и  дебело момче, похапващо баница. Самотното момче сподели, че се чувства много зле и не иска повече да изпада в такава ситуация. Учениците споделиха, че в класа няма дискриминация и благодариха за поучителните моменти. За пореден път оставам удовлетворена от пореден урок по  проект  на БДФ “ Научи се да даряваш“!

 

От коментарите в час

Теодор е бил в ситуация на дискриминация от приятел и сподели неприятното чувство.

Есра се мести от едно училище в друго, за това, че е родена в Турция и не владее добре български език. Разказа за униженията, които е изпитала.

Слави остана сам в третата част на уроки и сподели неприятното чувство на дискриминация.

Галерия

Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)
Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)
Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)
Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)
Цели на проекта

 • Дефинират понятие и представа за „дискриминация“
 • Формират нагласи срещу дискриминацията и разсъждават върху възможности за ограничаване или премахването й в класната стая, в училище и в общността
Използвани материали

 • Екземпляри за учениците от Приложение № 1: Личен опит
 • Голям лист хартия (приблизително 7,6 x 7,6 см) и маркери
 • Материали от НПО" Жанета"

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg