Новини

Четвъртокласници хранят Сан Диего

Четвъртокласници хранят Сан Диего

Г-ца Дрю и г-жа Милър са учителки на четвъртокласницив Сан Диего, Калифорния. Г-жа Дрю казва, че едно от основните й вярвания е, че доброволчеството е много важно за всички ученици, защото то интегрира смислена работа в общността с инструкции и рефлексия, за да учи децата на гражданска отговорност.

Малко под 50 четвъртокласници  участват в проект, който произлиза от урока свързан с храната и глада, в който те са учили за реалността на глада и недоимъка на храна в техния регион. С урока, децата за започнали да разбират необходимостта от хранителна и редовна храна. Учениците са разбрали повече за концепцията за филантропия и разликата между стопански и нестопански организации, работейки с организацията Feeding America (Да нахраним Америка).

Четвъртокласниците са посетили разпределителен център за храна в Сан Диего, където са обиколили склада, а след това са доборволствали разпределяйки продукти за хранителни банки и благотворителни центрове на територията на областта.

Преди и след това посещение, учениците са имали възможност да направят самостоятелно проучване по темата за глада и бедността в техните общности. Със събраната от проучванията им информация, те са направили плакати и информационни материали, които са разпространили в училище, за да насърчат дарения и да повишат осведомеността на съучениците си по темата. По време на целия процес, децата са били положителни и са работили в екип, за да постигнат поставените от тях самите цели.

„Всички напусната центъра с усещането, че са свършили нещо добро, за да помогнат на хора в нужда.“, казва г-ца Дрю. Впечатленията им са се запазили дълго, като много родители споделят как децата са се прибрали въодушевени и са искали цялото семейство да отиде да доброволства в центъра също и дълго след това са били под влияние на емоцията.

„Вярвам, че този проект помогна на учениците да погледнат на собствените си желания и нужди, и да  сравнеят с някои други деца на тяхната възраст, чиито основни нужди като редовна храна не са посрещнати.“, казва г-ца Дрю. Много от децата са вдъхновени и планират да продължат да полагат доброволен труд, защото видяха какъв е ефекта от тяхната работа в проекта „Да нахраним Сан Диего“.

По информация на Learning to Give, 2019

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg