Новини

Да построим мост

Да построим мост

Започнах кариерата си на учител по-късно в живота, в сравнение с други учители. Въведох в класната стая житейски опит, и си дадох сметка, че на децата нещо им липсваше.  Изглеждаше така, все едно те убиваха време в училище и присъствието им там нямаше особен смисъл. По тази причина, постоянно търсих начини да ги ангажирам допълнително. Хващах се за всяка възможност, която изникваше да посещавам допълнителни професионални курсове, които да ми дадат идеи и вдъхновение. търсех „НЕЩО“, но  към този момент и аз не знаех точно какво е то.

През пролетта на 2011, разбрах за възможност да посетя обучение, което да ми помогне като учител. Това, което ме мотивира беше възможността да получа допълнителна стипендия и да използвам парите за проект в класната стая. Веднага се записах! Когато влязох в залата за обучение в обшевтения колеж на Келог в Батъл Крийк, веднага разбрах, че това обучение беше различно. Енергията беше страхотна!  Уастниците бяха активно ангажирани в процеса на учене.

Този курс беше началото на моето обучение във филантропия и първата летва, към това да построя мост меду моите ученици и смисленото обучение, което би повлияло и върху местната общност.  едвам сдържах въодушевлението си през тези три дни, докато траеше обучението. Знаех от първия момент, че това беше нещо различно, и нещо, което ще донесе промяна в живота на учениците ми. нямах представа обаче какъв ще е обема на влиеянието, което произведе това върху децата ми.

По време на онази учебна година, предложих концепцията на учениците от 7ми и 8ми клас, с които работех. Те понаучиха неща за общността си, но най-вече, научиха, че общността им се нуждае от тях! Класовете ми разработиха проекти, основаващи се на техните страст и интереси. те положиха доброволен труд в местната социална столова, събраха пари за местното убежище за бездомни, чрез благотворителен баскетболен мач, на който се състезаваха с учителите си. Те осъзнаха, че те имат пособността да променят света около себе си.

Обучението във филантропия вече е инкорпорирано в работата ми с децата от среден и горен курс. Работих, за да направя така, че ученето през опит да залегне в часовете ми в максимална степен. Това по никакъв начин не ме натоварва допълнително! Просто така работя в клас, за да изграждам мост към света за моите ученици – светър, в който те ще живеят и работят някой ден. Това изгражда връзки, които помагат на децата да ми имат доверие, което пък от своя страна облегчава съвместната ни работа в клас. Учениците ми имат усещането, че имат сила и избор в живота си. И, като бонус към всичко това, техните резултати на тестовете се повишиха.

Програмата ме промени и като учител. Вече пет години работя с програмата на  Learning to Give  и страстно аргументирам важността от това да дам на учениците си увереността и силата да променят света си.

*Този текст е на учител, който работи по програмата в Съединените Американски Щати и е взет от страницата на органиацията с нейното изрично разрешение.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg