Новини

Деца отговарят кои са професиите, които помагат

Деца отговарят кои са професиите, които помагат

„Пожарникар“, „лекар“,„ветеринар“, „архитект“, „адвокат“, „психолог“ са възможните отговори, които децата дават на този въпрос.

Защото „Адвокатът защитава правата на хората, пожарникарят може да спаси нечий живот, архитектът – да построи къща. А психологът е лекар на душата

Мъдрите отговори на третокласниците от 126-то училище в София са в час от програмата „Научи се да даряваш“ – проект на Български дарителски форум, който предвижда децата от 1 до 12 клас да се обучават в различни житейски теми, които да им помогнат да бъдат по-активни, да правя съзнателни избори и в крайна сметка – да бъдат по-подготвени за живота.

Програмата е с акцент върху дарителството и доброволчеството и уроците често са с практическа част и външни лектори.

Този път гостите в час са Любомира Манчева и Славея Дънева от Психодраматична работилница, които имат интересната, но и предизвикателна задача да разкажат пред учениците какво точно прави психологът и как той помага на децата (а често и на възрастните).

От лекторите научаваме, че често на пръв поглед незначителни житейски ситуации, също могат да доведат до криза и несправяне и съвсем естествено е да потърсим професионална помощ.

От гледна точка на децата това може да са различни случки, в които те попадат – от „ако имам тройка по математика“, до „скарах се с най-добрия си приятел“, „обвиниха ми несправедливо в нещо, което не съм извършил“. Или далеч по-сложни – „когато родителите ти се разделят“, или „ако се чувствам изолиран“.

Часът протича като непринуден разговор между експертите и учениците, които работят по групи и имат задачи да нарисуват различни свои емоции. Постепенно излизат проблеми, които вълнуват децата и които те са усещали в реален контекст в ежедневието – „какво значи да съм игнориран“ (да, третокласниците знаят тази дума), „мога ли когато показвам гняв всъщност да съм тъжен и как често се държим агресивно, когато сме объркани или нещастни“.

Ценното на урока е, че провокира децата да изваждат навън и размишляват над истинските си преживявания, да търсят модели за справяне с трудностите и да осъзнават, че техните проблеми не са изключителни, а много други деца и възрастни минават през същите страхове, колебания, тъги…

И понеже програмата „Научи се да даряваш“ е с акцент върху доброволчеството и дарителството, чрез нашите експерти – доброволци Любомира и Славея, децата стигнаха до важен извод: можеш да дариш време и знания и това да е по-ценно дори от финансовата помощ.

Програмата се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“, фондация Оук, Сосиете Женерал Експресбанк и Технологика.

Източник: Вести

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg