Новини

Децата стават журналисти

Децата стават журналисти

Михаела Николова, класен ръководител

120 ОУ „Г.С. Раковски“, София

Поканихме на гости Катя Василева, журналист от БНР, която разказа за своята професия като журналист и радиоводещ. Професия, с която животът ти е сериозно обвързан, а почивката и работата често са обединени, точно както е и при професията на учителя.

През изминалата седмица третокласниците бяха провели един урок от програмата „Научи се да даряваш“, в който трябваше да проучат училищната среда и да отбележат проблеми и нередности, които са забелязали. След това имаха време да помислят за решенията, които ще предложат, свързани с тези проблеми.

Сега Катя влезе в ролята на радиоводещ и ги интервюира. Те трябваше да разкажат какви, според тях, са проблемите в двора на училището и какво биха направили, за да подобрят ситуацията.

Интервютата записахме на диктофон, а в ролята на интервюиращ и интервюиран влязоха различни деца. „Как се казваш? На колко години си? Какви проблеми откри, че съществуват в двора на училището? Как би предложил да се справим с тях? Сам ли ще работиш или имаш и други планове?“ – бяха само част от задаваните въпроси.

Децата откриха проблеми, свързани със замърсяването на тревните площи, малък брой кошчета, счупени пейки и огради, липса на качествени хранилки за птици, графити по сградата…

Интересното беше, че децата бяха решени да помогнат, като предлагаха най-често те самите да участват в почистващи акции, дейности по боядисване и създаване на дървени хранилки. Дори измислиха табели и послания за справяне с проблемите и занапред. Бяха готови на „доброволно“ включване във всяка инициатива и обмисляха варианти за приобщаване на „други доброволци от училище, а не само от нашия клас“. С голямо вълнение заснехме интервютата, за да проследим реализацията на идеите след време.

В края на часа, когато помолих децата да пожелаят нещо на Катя, те й пожелаха да е здрава и да продължава да обича професията си.

Тя от своя страна сподели, че най-интересните гости, които посреща, са интелигентните и добре израряващи се хора, които могат да формулират послания. Така акцентира върху една от съществените идеи на програмата, а именно че е ключово важно да се образоваме, да придобием богата обща култура и функционална грамотност.

Понякога уроците от живота са по-ценни от тези в учебниците.

 

 

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg