Новини

Думи на обич

Думи на обич

Михаела Николова, София

„Доброта: когато човек прави щастие на хората и не мисли само за себе си“.

Закрила: да защитаваш някой, както майките – децата си“.

„Отзивчивост: да си дадеш нещата преди да са ти ги поискали“

„Помощ“: да си помагаме психически и физически

„Съпричастност: да се опиташ да намериш начин да разбереш проблема, приемаме болката и чувствата на другия, за да го успокоим“.

„Съчувствие: означава да разбираш чувствата на хората“

„Толерантност: да приемеш човек такъв, какъвто е.“

С децата от  4 г клас в 120-то ОУ “ Г. С. Раковски“ в София се оказа, че създадохме един импровизиран и много симпатичен детски тълковен речник с думи „срещу агресията“.

В рамките на един обикновен учебен час по четене могат да се реализират толкова много идеи, които да направят часа необикновен и запомнящ се!

Във всеки един текст учениците срещат непознати думи, които ние учителите старателно обясняваме с идеята активният и пасивният речник на всяко едно дете да се обогати. 

Като учител, част от програмата „Научи се да даряваш“ четвърта година, вече бера плодовете на семената, които посях в първи клас. Децата развиват емоционална интелигентност, любов към природата, уважение, старателност, толерантност, формират и много практическите знания по теми, свързани с дарителство, доброволчество, демократични ценности…Наред с всички тези знания и опит, значително обогатяват и речника си и познанията си за света.

Поради тази причина аз реших да проведа един интересен урок в часа по четене под наслов „10 думи срещу агресията“. 

За агресията в училище и в света като цяло не трябва да има просто определен ден, в който това да е темата на разговор. Би било хубаво родителите, възпитателите, учителите и близките около всяко дете често да разговарят с него по тези въпроси.

Така след обикновен разговор по тази тема, в която засегнахме въпроси като: „Какво е агресия? Какви видове агресия различавате? Защо хората проявяват агресия? Къде можем да се сблъскаме с агресията?“ „Как да й се противопоставим? и т.н. аз реших да проверя непредсказуемия детски ум, като продиктувах 10 думи, които заедно с децата обявихме, че са срещу агресията.

И те се оказаха думи на грижа, доброта, приемане, съпричастност. Така урокът, който целеше да противопостави понятия на агресията, се превърна в урок за обич и грижа.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg