Новини

Героите от четвърти клас

Героите от четвърти клас

През цялата учебна година четвъртокласниците от 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ се водеха от мотото „Да правим добро, за да се чувстваме добре“. Децата изпълниха неусетно няколко проекта по програмата „Научи се да даряваш“ – проекти в полза на училището, проекти в полза на децата …

Но този час, учениците разсъждаваха върху това, как да разработим и да осъществим проект, ако наистина ни се наложи.
Разсъждаваха върху казус – Ако искаме да помогнем на семейство в беда – какво бихме направили? През ваканцията, ако забележим проблем на улицата или в парка – как да постъпим?

След разсъждения водени от добрата гражданска позиция, провокирах децата да разработим заедно проект в полза на училището, с цел опазване на природата, като съберем в края на учебната година отпадъчната хартия от бюрата, шкафовете и я предадем за рециклиране. Идеята се прие единодушно и след това внимателно разработихме всички стъпки. Определихме целта – Да намалим изсичането на горите и да се научим да рециклираме. С набавените средства да закупим боя и да обновим пейките в училищния двор. Нашите стъпки бяха: да информираме ръководството; да съберем повече съмишленици; да определим място за събиране на хартията; да потърсим помощ от фирма, да отнесе хартията; със средствата да закупим боя за обновяване на пейките в двора на училището и накрая да отпразнуваме успех, да благодарим на приятелите си.

Предадохме хартията, сега остава и да боядисаме. Очакваме времето да се стопли и с дружни усилия ще приключим и ще се повеселим.

 

Автор: Росица Георгиева, София

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg