Новини

Гласът ни е важен

Гласът ни е важен

Анна Камбарева, Смолян

Защо е важно да гласуваме? Пред този въпрос се изправят десетокласниците от ППМГ „Васил Левски“ гр.Смолян, дискутирайки тема, актуална преди изборите в страната ни.

Онлайн гост в часа ни е Ива Лазарова от Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) – НПО, което помага на гражданите да упражняват правата си, а институциите да бъдат по-прозрачни и ефективни.

Ива е непринуден и интересен събеседник, който с лекота представя далечни все още за десетокласниците теми като демократични избори, право на глас, законодателство.

Така децата научават каква е ролята на народните представители, кои закони регламентират провеждането на изборите, каква е ролята на Народното събрание…

Получават и аргументи защо е важно да гласуваме: в следващите 4 години народните представители, които ние сме избрали, ще определят политиката у нас, ще създават и променят закони, които влияят върху живота на всички граждани – закони, свързани с образованието, здравеопазването, подкрепата за хората в нужда и т.н. Депутатите приемат държавния бюджет, имат много правомощия и работят във взаимодействие с органите на изпълнителната и съдебната власт.

Презентацията на лектора ни предлага и богат визуален материал от снимки, направени на предишни избори у нас – децата могат да придобият впечатление как изглежда избирателната комисия, машината за гласуване, бюлетина, стаята за гласуване. Има и снимки от изборния ден на избирателни секции извън България, в които гласуват наши сънародници.

Практически десетокласниците след една година ще имат право да гласуват, а дотогава е важно да се информират за целта на изборите и значението им, за да вземат информирано решение кого да подкрепят със своя глас.

Урокът е предхождан и от домашна работа, като учениците имат за задача да потърсят повече за демократичния процес при избори и информация за интересни практики и ограничения при гласуване през годините у нас и по света, свързани с пол, образование, социален и имуществен ценз, и т.н.

За децата това наистина е непозната територия, оказва се, само 2 от тях са придружавали своите родители до изборните урни в предходни изборни дни.

Въпросите са някак плахи, като при тема, която наистина е далеч от тях – „Как да разбера къде да гласувам? Кога и по какви причини са възможни извънредни избори“…

Като акцент на онлайн урока за децата остана знанието, че всеки трябва да е активен и да упражнява правото си на глас. Важно е да се информираме предварително за кандидатите, да гласуваме отговорно, да спазваме правилата при гласуване. От гласуването зависи бъдещето и животът, който е пред нас. 

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg