Новини

Класни избори 2019

Класни избори 2019

Калинка Русалова, Пловдив

Изборно ни е и в 3 б клас на ОУ „В. Левски“ в Пловдив. Какво избираме ли? Говорители на групите в класа. Те са важни, защото често работим в групи – решаваме казуси, дискутираме, правим изводи.

С учениците обсъдихме какви качества трябва да има говорителят на дадената група. Децата избраха имена на отделните екипи и номинираха говорителите, като обосноваха своите предложения.

Всеки екип посочи по един свой представител в Централната класна комисия. Тя следеше стриктно как се провеждат изборите. Проведохме истински изборен ден – от гласуването до преброяването и обявяването на резултатите.

Вече имаме говорители във всяка група. Те ще обобщават резултатите от дискусиите, като взимат под внимание мнението на всички участници и ще говорят от името на групата.

В този урок по „Научи се да даряваш“ учениците разбраха на практика колко е важно да упражнят правото си на глас. Всеки се насочи съм определен екип, личност, премина през същинското гласуване, видяхме и отчитането на гласовете. Беше вълнуващо и интересно за всички.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg