Българските дарители

Учениците ще научат как българи филантропи и дарители са допринасяли и допринасят за обща полза. Учениците споделят информация за различни филантропи и пишат биографични стихотворения за тях.

Цели на урока

 • Разберат по какъв начин отделни филантропи са направили положителен принос в живота на хората
 • Ползват библиотеката или интернет ресурси, за да направят проучване на даден филантроп.
 • Определят кои са елементите на успешна мултимедийна презентация.
 • Изготвят мултимедийна презентация на филантроп по свой избор и ще я представят пред класа.
 • Представят информация за обществения живот и дело на избран филантроп
 • Пишат биографични стихотворения, в които акцентират върху делата на филантропите.
Необходими материали

 • Указания за мултимедийно представяне на филантропи и скала за оценяване Приложение 1
 • Библиотека/център за медийни услуги, които разполагат с традиционни и електронни ресурси
 • Тетрадките-дневник на учениците
 • Ръководство за писане на биографично стихотворение
Работа вкъщи

Дайте на учениците адреса на сайта Енциклопедия „Дарителството“ – https://daritelite.bg/ и им възложете да направят собствено проучване и да изберат български филантроп(и).

 • Раздайте Приложение №1 – Указания за мултимедийно представяне на филантропи и скала за оценяване.
 • Възложете на учениците да си изберат един от филантропите, който биха искали да проучат по-подробно. Този човек ще бъде в центъра на вниманието на презентацията, която ще направят пред класа.
 • Трябва да изберат още един двама от съучениците си с които да работят заедно.
 • В дневниците си учениците трябва да запишат кратко описание защо са избрали конкретния филантроп.

Предвидете достатъчно време, за да могат учениците да подготвят мултимедийната презентация. (Добре е по възможност да се ползва помощта на библиотекари/мултимедийни специалисти, които да съдействат на учениците при ползването на съответните технологии.)

Инструкции

1

Задайте на учениците следния основополагащ въпрос: „Може ли един човек да направи така, че светът да стане по-добро място за живеене?”

Българските дарители
2
Българските дарители

Направете примерно представяне на даден филантроп и помолете учениците да оценят презентацията съобразно скалата. (По този начин ще можете също да покажете на учениците какви са очакванията ви.)

3

Учениците изнасят подготвените от тях презентации пред класа.

Българските дарители
4
Българските дарители

Докато гледат презентациите, учениците трябва да си отбелязват успешните елементи на всяка презентация. След като се приключи с всички презентации е добре да се проведе дискусия за елементите, които правят дадена презентация успешна, като се използват примери от изнесените от учениците презентации.

5

Напишете на дъската понятието “биографично стихотворение“. Помолете учениците да дадат определение какво означава, като работят в двойки за около една минута. Нека учениците да споделят отговорите си с класа.

Българските дарители
6
Българските дарители

Раздайте на учениците „Ръководство за писане на биографично стихотворение“ (Приложение 2), след което напишете на дъската биографично стихотворение за себе си или за някого, когото учениците познават. Помолете учениците да напишат биографично стихотворение за себе си. Изберете доброволци, които да прочетат стихотворенията си на класа.

7

Възложете на учениците си да напишат биографично стихотворение за филантропа, когото са проучвали. Инструктирайте ги да се подготвят да изнесат презентациите си (да приготвят визуалните си материали, да прегледат записките си и т.н..)

Българските дарители
8
Българските дарители

Поканете учениците да представят биографичните си стихотворения (Забележка: Добре е да предупреждавате учениците, които правят презентация, когато отреденото им време. Например, можете да използвате предварително уговорен знак с ръка, за да показвате на учениците кога са изтекли четири минути от презентацията.)

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg