Да свържеш хората чрез изкуството

Учениците ще видят примери за използване на различни медии в името на насърчаване на отговорността и приемането на другите. Ще гледат видеоматериали по YouTube, които ще ги вдъхновят да влязат в контакт с хората, които живеят близо или далеч от тях. Ще научат за артисти, които безвъзмездно предоставят творчеството си за благотворителни каузи. Освен това ще поговорят за стереотипи и предразсъдъци, както и за личната им отговорност за насърчаване на уважението към най-разнообразни гледни точки.

Цели на урока

  • Оценят важността на създаване на контакти с най-различни хора.
  • Опишат личната отговорност по отношение популяризиране на общото благо
Необходими материали

  • Достъп до интернет (ако нямате интернет, преподавателят може да прегледа различни подходящи интернет страници преди самото занятие и да отрази или отпечата необходимата информация, която да сподели със своите ученици).
Работа вкъщи

Бележка за преподавателя: Заглавието („Къде, по дяволите, е Мат?”) може да не е подходящо за учениците, но посланието на видеоматериала e много въздействащо и прожекцията си струва. Гледайте предварително материала, преди да решите дали да го пуснете на учениците.

Инструкции

1

Напишете на дъската или на постер следния цитат: „Лесно разпознаваме хората, които са различни от нас. Инстинктите ни подсказват, че те са заплаха” (Мат Хардинг). Обсъдете дали групата счита твърдението за вярно. По време на обсъждането споделете, че е имало времена, когато разпознаването на хора, различни от нас самите, е било въпрос на оцеляване. Днес обаче трябва съзнателно да надмогваме този инстинкт, за да можем да контактуваме с хората. Обсъдете ползите и опасностите, когато гледаме на различията като на заплаха.

Да свържеш хората чрез изкуството
2
Да свържеш хората чрез изкуството

Разкажете на учениците как Мат Хардинг създава видеоматериал за самия себе си докато танцува по света. Видеофилмът става популярен в YouTube, защото Мат е изключително искрен в желанието си да влезе в контакт с хора от различни култури. Сякаш танцуването (лошо), смеха и усмивката заедно с други хора руши много прегради. Видеоматериалът е озаглавен „Къде, по дяволите, е Мат?” и може да бъде видян на интернет адрес: https://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY Бележка за преподавателя: Заглавието („Къде, по дяволите, е Мат?”) може да не е подходящо за учениците, но посланието на видеоматериала e много въздействащо и прожекцията си струва. Гледайте предварително материала, преди да решите дали да го пуснете на учениците.

3

Разкажете на учениците, че видео проектът на Мат обединява хората чрез нещо, което ние всички споделяме – радостта от танца. Мат вярва, че танцът свързва най-различни хора и че всеки иска да се чувства свързан. Обсъдете убежденията/мненията на учениците във връзка с чувството за свързаност.

Да свържеш хората чрез изкуството
4
Да свържеш хората чрез изкуството

Отпечатайте или покажете текста „Рок за добри дела“ (Приложение 1).

5
  1. Обсъдете смисъла на осъществяване на контакт с другите хора като начин на действие в името на общото благо (филантропия). Попитайте:
  • Сещате ли се за случаи в България, когато изкуството (музиката) обединяват хората? (Примери: новогодишното хоро на площада на града; състезанията за строителство на замъци от пясък на плажа, и др. подобни).
  • Защо благотворителните концерти са толкова популярни?
Да свържеш хората чрез изкуството
6
Да свържеш хората чрез изкуството

Мозъчна атака „Изкуство за добро дело“. Разделете учениците на групи от по четирима. Раздайте им листове. Дайте им 10 минути да измислят идея за събиране на средства за някаква кауза чрез  артистична проява (концерт, рисуване на сцена, най-дългото хоро и др.). Говорител на всяка група да представи кратко на съучениците си идеята.

7

С вдигане на ръка всички гласуват в коя от проявите биха се включили: а) като организатори; б) като зрители.

Да свържеш хората чрез изкуството
8
Да свържеш хората чрез изкуството

Запишете резултатите на дъската.

9

Обсъдете най-успешната идея и защо тя е най-високо оценена.

Да свържеш хората чрез изкуството

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg