Дарители в общността

Учениците изследват възможностите за филантропия в многобройните общности, към които принадлежат — от семейството до държавата. Научават за дарители, признати в национален мащаб и за техния принос чрез даряване на време, умения и средства. Продължителност: 1 занятие от 40 мин.

Цели на урока

  • Да се развият или затвърдят знания по отношение на понятието „благотворителност“;
  • Да се формира интерес към хора, познати повече или по-малко като дарители;
  • Да се разпознава техния принос за развитие на обществото.
Необходими материали

  • Приложение № 1 в приложения файл: Списък на филантропи и техния принос;
  • Приложение № 2 в приложения файл: Образец за книгоразделител;
  • Приложение № 3 в приложения файл: Оценка на книгоразделителя;
  • Молив;
  • Пастели и маркери;
  • Перфоратор за хартия или ножица;
  • 25 см прежда.
Работа вкъщи

Учениците могат да изработят книгоразделителите у дома и да споделят информацията със семействата си.

Нека всеки ученик да напише един абзац за личния си опит в областта на общественополезната дейност, имайки предвид реализирано от него дело или малък жест в полза на някого. Примерни въпроси може да видите в приложения файл.

Инструкции

1

Напишете думите „дарителство“ и „общност“ на дъската. Помолете учениците да си припомнят определенията за тях. Ако не ги знаят, дайте им определенията, заедно с някои примери. Примерите могат да бъдат от различен мащаб – от исторически – примерът на дарителите за създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски” – братя Евлогий и Христо Георгиеви, до по-малки жестове – като това да посадиш дърво, да дариш за център за животни, да дариш дрехи или книги на хора, които имат нужда. Насочете ги към извода, че дарителство означава да даряваш времето, уменията и/или средствата си за общото благо или в полза на някоого друг, на общността.

Дарители в общността
2
Дарители в общността

Кажете на учениците, че ще изследват  благотворителността на различни нива. Помолете за доброволци сред децата, които да споделят примери за свои собствени или чужди доброволчески инициативи и ги запишете на дъската. Напишете и какво са допринесли (време, умения и/или средства), както и на кого са помогнали.

3

Като гледате списъка, ако е релевантно към казаното от тях, помогнете на учениците да групират своя принос по вид дейност и принос (дарили са играчки, дрехи, пари в кутия за дадена кауза и т.н).

Попитайте учениците дали знаят за някои организации в обществена полза, благотворителни или други и кои са те? Насочете ги към извода, че актовете на дарителство могат да имат отражение върху цялата страна или поне – върху големи групи хора.

Дарители в общността
4
Дарители в общността

Изслушайте с децата завета на един от най-големите дарители на гр. Пловдив – Димитър Кудоглу – https://daritelite.bg/iz-uchreditelnia-akt-na-fondatsia-dom-na-blagotvoritelnostta-na-narodnoto-zdrave-dimitar-petrov-kudoglu/ Коментирайте. Какво разбират децата? Защо Кудоглу е дарител? Какво и за кого е дарил?

Коментирайте фразата на Евлогий Георгиев – предприемач, банкер, един от най-големите дарители: „Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“.

5

Насочете класа към дискусия какво означават думите „дарител” и „дарителство”. Как могат да бъдат отнесени към учениците и общността?

Кажете на учениците, че съществуват много бивши и настоящи национално признати дарители, помогнали на страната, като са дарявали своето време, средства и усилия. Има и дарители, помогнали в по-ограничен мащаб, каквито са повечето хора. Обяснете им, че ще изработят книгоразделител с информация за някой дарител.

Дарители в общността
6
Дарители в общността

Като използвате Приложение № 1: Списък на филантропи и техния принос и Приложение № 2: Образец за показалец за книга, помолете децата да изберат личност от списъка и да изработят показалец, който представя личността и нейния принос. Помолете всеки ученик да покаже своя показалец на останалите от класа и да прочете какво е написал върху него.

 

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg