Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи

Учениците ще разгледат и изследват ситуации, възникнали вследствие на война или хуманитарна криза (наводнения, земетресения). Ще изследват ролята на различните обществени сектори при криза и в отговор на възникнали спешни потребности. Ще видят примери за подкрепа, насочена към пострадалите. Учениците ще научат повече за НПО сектора в страната. Ще могат да участват в кампания по събиране на вещи или храни и така да помогнат на пострадалите чрез даряване на средства, време или умения.

Цели на урока

  • Учениците да могат да формулират дефиниция за дарителство и връзката му с различните сектори на обществото.
  • Да придобият знания за организациите, подкрепящи хора в хуманитарна криза или бежанци от война.
  • Да научат как да организират и проведат кампания за набиране на стоки и ма-териали и да допринесат за успешната работата на организация с нестопанска цел
Необходими материали

  • интернет връзка
Библиография

  • Български дарителски форум: https://www.dfbulgaria.org/2022/v_pomosht_ukraine/
  • Свободна Европа: https://www.svobodnaevropa.bg/a/31755896.html
  • Новини за кампанията в подкрепа на пострадалите от наводненията в Аспарухово, 2014 г. https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/27424-blizo-1-mln-lv-sabrani-za-mesets-sled-potopa
  • Новини от наводненията в Мизия и доброволческа активност, 2014г. https://btvnovinite.bg/bulgaria/regionalni-novini/dete-na-8-g-organizira-kampaniya-v-pomosht-na-miziya.html.
Инструкции

1

Преди учениците да влязат в класната стая, преместете всички чинове/маси покрай стените, за да има голямо открито пространство.

Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи
2
Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи

Когато вече влязат в стаята, им дайте следните инструкции: „Вашият чин е вашият дом и вече не разполагате с него. Освен това трябва да се откажете от личните си вещи (раници, тетрадки, химикал, молив и т.н.), като ги поставите на чиновете/масите в края на стаята. Моля, погледнете към дъската за допълнителни насоки“.

3

Напишете на дъската или просто кажете: „Извадете си лист хартия и молив и напишете кратък текст какво според вас означава да си останал без дом и да си разделен от близките си“.

Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи
4
Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи

Учениците ще разберат, че не могат да изпълнят заданието и съответно ще настъпи пълен хаос в класната стая. Някои ще седнат на пода, други ще се оплакват, някои ще откажат да правят каквото и да е. Тези реакции са очаквани. Оставете ги няколко минути, за да осмислят ситуацията и да реагират по-спокойно. Помолете децата да седнат на пода и да обсъдят ситуацията с насочващи въпроси за дискусия:
• Как се почувствахте, когато трябваше да се откажете от личните си вещи?
• Как се почувствахте, когато не можехте да изпълните задачата и дори нямаше с какво да работите?
• Как бихте се почувствали, ако реално изгубите всичко при война? (Обсъдете точно какво може да бъде изгубено: снимки, дрехи, предмети за спомен и други ценни вещи, дрехи, може даже да загубите членове на семейството и приятели).
• Как бихте се почувствали, ако нямате място, където да живеете?
• Кой мислите, че може да ви помогне в такава ситуация?

5

Кажете на учениците, че в ситуация на война, като сега, много хора стават бежанци и не могат да се върнат в собствената си страна. От друга страна – много хора и организации искат да помогнат на пострадалите, претърпели загуба на дом и близки хора.Подобна логика важи и за ситуации, в които хора са претърпели хуманитарни кризи и са принудени да напуснат дома си.

Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи
6
Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи

Попитайте учениците какви потребности могат да имат хората, преживели вой-на и напуснали собствената си страна. (отговорите могат да включват: подслон, храна, дрехи, вода, начин да се свържат с близките си, медицинска помощ и др.)

7

Направете кратък преглед на различните сектори в България: стопански, нестопански, държавните институции. Споменете дори семейството (макар семейството да не е официално разглеждано като сектор, е важно децата да видят важността от него в дадена ситуация и емпатията и солидарността, която то формира у децата). Изводът е, че всички сектори имат своя принос в ситуация на такава мащабна криза и могат да откликнат на призиви за помощ.

Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи
8
Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи

Напишете думата „ дарителство“ и дайте дефиниция от типа „споделяне на време, умения и средства в подкрепа на дадена кауза”.

9

Обсъдете конкретни идеи за това как различните сектори могат да участват в подкрепа на бежанци от войната (улесняване на нормативна уредба, доброволчество, набиране на средства, стоки от първа необходимост, храна, дрехи, одеяла) и какви умения могат да бъдат ценни (преводачи, лекари, психолози, хора от НПО сектора и т.н).

Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи
10
Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи

Опитайте се в дискусията да насочите децата към извода, че е необходимо всички сектори да работят заедно, за да посрещнат последиците от кризата.

11

Обсъдете как по какъв начин отделните лица и институции се включват, за да оказват помощ и защо?
Как участва бизнесът? – с пари, стоки, други ресурси (лекарства, технологии и т.н). Каква е възможната мотивация за хората да даряват?
Как участват НПО и доброволците – различни нестопански организации активно действат на национално и регионално ниво. Обсъдете какви ресурси и средства предлагат те.
Трябва ли публична подкрепа от страна на правителството – гласуване на извънредна помощ, промяна на регулации, още?

Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи
12
Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи

Задайте на учениците въпроса мислят ли, че те самите могат да окажат помощ и по какъв начин. Как би могло да бъде обединена енергията, щедростта и лидерството на младите хора в класа/училището/общността в отговор на подобна криза и в подкрепа на пострадалите?

13

Разгледайте организации, които подкрепят бежанците в България от началото на войната в линковете, приложени в Материали. Обсъдете как и с какво те помагат. Приложени са и линкове към материали, свързани с големи наводнения от 2014 г. в страната, когато дарители се обединяваха също, за да пома-ат на пострадалите.

Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи
14
Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи

Урок № 2
Във втория час по темата пканете или включете онлайн представител на НПО, което работи за преодоляване на кризата и помага от горния списък (или друго – във вашия регион, за което знаете, че помага). Помолете го да разкаже конкретния опит, потребностите и стъпките на подкрепа за хора в такива ситуации.

15

Насочете учениците да набележат и конкретна организация и потребностите, които тя има и да решат как и с какво могат да й помогнат (може да бъде доброволен труд, акция за събиране на дрехи, книги, играчки, храни и т.н, рисуване на рисунки изработване на предмети и т.н).
Важното е да се обсъди с организацията конкретната нужда, тя да е във възможностите на децата и да се случи навреме.

Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи
16
Дарителство и солидарност при война и хуманитарни кризи

Ключов въпрос за дискусия : Как можем най-добре да помогнем на хората, които са пострадали от война/хуманитарна криза и са бежанци?

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg