Компаниите също са дарители

Учениците ще научат, че корпорациите често извършват дарителска дейност. Продължителност: 2 занятия по 40 мин.

Цели на урока

  • Да формират знания за компаниите, които също могат да бъдат дарители;
  • Да идентифицират някои компании – дарители и разпознават ползи от тяхната дейност в тази сфера.
Необходими материали

  • Приложение № 1 в приложения файл: Корпоративна филантропия;
  • Приложение № 2 в приложения файл: Таблица с данни за корпоративна филантропия;
  • По желание: плакати/тениски (с които се рекламират корпоративни дарители);
  • Компютър, интернет връзка.
Работа вкъщи

На учениците ще бъде поставена задача да попълнят формуляра „Корпоративна филантропия“ (Приложение № 1).

Инструкции

1

Урок № 1

Посочете на учениците примери за корпоративно дарителство. Много добри източници на информация могат да бъдат кратки видеоклипове, в които се споменават директно или индиректно името на компанията и неин проект в подкрепа на обществото, или други материали от медии. Примери:

 

Компаниите също са дарители
2
Компаниите също са дарители

Започнете дискусия в клас, в рамките на която учениците да анализират видяното – какво са разбрали от видеата, за какво даряват пари/труд/време компаниите и какво и как подкрепят, според показаните материали. Подскажете, че подобно на индивидуалните дарители и фондациите, компаниите също избират каузи и ги подкрепят. Компании, които имат различни програми и проекти в подкрепа на обществото, се наричат социално отговорни.

3

Дискутирайте защо компаниите даряват пари, труд и стоки, за да подкрепят събития и каузи. Важно е учениците да споменат какви според тях са целите на корпоративното дарителство и какви са ползите от него за компаниите, например реклама и добър обществен имидж, повече клиенти, данъчни облекчения. Разкажете на учениците за ползите, ако има такива, които училището или районът, в който живеят, получават от корпоративни партньори. За пример – ако сте от района на Пирдоп и Златица, медодобивната компания Аурубис подкрепя общината и подпомага болницата, пенсионерски клубове, младежки екоорганизации и т.н. Контур Глобал Марица Изток 3 по същия начин инвестира в района на Гълъбово. Помислете има ли във вашия регион компания, която прави нещо за обществото и представете нейния пример.

Компаниите също са дарители
4
Компаниите също са дарители

Дайте на учениците за домашна работа да попълнят формуляра „Корпоративна филантропия“ (вж. Приложение № 1). Изчетете формуляра заедно с класа и изяснете всичко в него, което учениците не са разбрали.

5

Урок № 2

Съберете домашните работи и използвайте данните, за да попълните формуляра „Таблица с данни за корпоративна филантропия“ (вж. Приложение № 2). Таблицата може да се копира върху голям лист плътна хартия или да се размножат копия от нея, които да се раздадат на учениците.

Дискутирайте кои компании се занимават с благотворителност и кой получава подкрепа от тях. Обсъдете дали класът, училището или районът получават дарения от компании. Обобщете причините, поради които компаниите се занимават с филантропия/дарителство.

Компаниите също са дарители

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg